Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Instem Sanitat a resoldre sobre l’ús d’un medicament en un pacient oncològic

Actualitat del Síndic

Instem Sanitat a resoldre sobre l’ús d’un medicament en un pacient oncològic

04-01-2016
Instem Sanitat a resoldre sobre l’ús d’un medicament en un pacient oncològic

 

Fa uns mesos, vam rebre la queixa d’un ciutadà que denunciava que li havien denegat en un període breu de temps els tractaments prescrits per l’oncòleg i l’uròleg per al càncer de pròstata que té, fet que havia provocat un empitjorament de la seua patologia.

Després de demanar informació a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, esta comunicava al defensor del poble valencià que, efectivament, des de l’Hospital d’Elda es va traslladar una sol·licitud de tractament d’Abiraterona el 28 de maig de 2015. Als pocs dies, el 2 de juny, es va reunir el Subcomité d’Avaluació de Medicaments d’Alt Impacte (òrgan encarregat de valorar les sol·licituds d’autorització dels tractaments farmacològics d’alt impacte sanitari i/o econòmic), i va sol·licitar una ampliació d’informació al centre hospitalari, la qual cosa “fins a la data no s’ha rebut”, argumentava l’Administració.

En la seua resolució, el Síndic de Greuges recorda que, d’acord amb la legislació vigent, l’actuació de les administracions públiques sanitàries ha d’estar orientada a garantir l’assistència sanitària en tots els casos de pèrdua de salut; unes actuacions que, a més, hauran d’estar presidides pels principis d’eficàcia i de celeritat. Segons el defensor del poble valencià, les demores en l’assistència sanitària a l’hora de realitzar les proves necessàries, lliurar els resultats de les proves clíniques i aplicar els tractaments fa que els pacients afectats troben obstaculitzat l’accés efectiu a les prestacions, amb la càrrega de suportar un important desfasament entre el diagnòstic i el possible tractament.

Per tot allò que hem exposat, el Síndic ha sol·licitat a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública que emeta resolució a la sol·licitud de l’Hospital d’Elda de tractament amb Abiraterona del dia 28 de maig de 2015, a fi d’oferir a l’autor de la queixa la millor opció de tractament. Així mateix, li demana que extreme al màxim la diligència en les seues actuacions dels centres sanitaris, a fi de garantir una protecció integral de la salut, i que adopte les mesures organitzatives oportunes per a així complir amb els principis d’eficàcia i de celeritat.

 

La resolució del Síndic pot ser consultada en esta pàgina web.

Notícies relacionades