Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • L’Ajuntament d’Alacant es compromet amb el Síndic a millorar la carretera que unix Urbanova i el saladar d’Aigua Amarga

Actualitat del Síndic

L’Ajuntament d’Alacant es compromet amb el Síndic a millorar la carretera que unix Urbanova i el saladar d’Aigua Amarga

12-09-2014
L’Ajuntament d’Alacant es compromet amb el Síndic a millorar la carretera que unix Urbanova i el saladar d’Aigua Amarga

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha rebut amb satisfacció la resposta de l’Ajuntament d’Alacant a la petició d’esta institució de millorar la carretera que unix el Saladar d’Aigua Amarga i Urbanova.

El defensor del poble de la Comunitat Valenciana va rebre fa uns mesos la queixa d’un ciutadà que denunciava l’estat de deteriorament de la carretera esmentada, que es va fer especialment palés després de les obres de construcció de la dessalinitzadora instal·lada als seus voltants. Segons el seu escrit, s’havia dirigit diverses vegades al consistori però no havia obtingut cap contestació. En este sentit, l’afectat va aportar un extens reportatge fotogràfic en què deixava constància del deficient estat de conservació d’esta via pública (absència de voreres d’emergència, clots a la via pública, etc). 

Per la seua banda, l’Ajuntament va contestar al Síndic que havia elaborat un estudi sobre les actuacions necessàries per a assegurar l’estat de conservació i seguretat de la carretera esmentada, però que es troba pendent d’aprovació i execució per falta de pressupost.

D’acord amb el Síndic, el dret dels veïns a obtindre una adequada pavimentació dels seus carrers és correlatiu a l’obligació de l’Ajuntament de prestar este servici mínim. Així mateix, esta institució manté que l’escassetat de mitjans econòmics no pot ser una justificació total perquè encara no haja arribat el torn de millora d’una de les vies que es van construir fa anys, per la qual cosa s’hauria d’haver inclòs en la corresponent partida pressupostària el crèdit necessari, abans d’haver-se destinat a altres servicis i activitats que són secundaris i no obligatoris.

Per a més informació, consulteu la Resolució del Síndic sobre este assumpte.

Notícies relacionades