Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • L’Ajuntament de Castelló es compromet amb el Síndic a solucionar els problemes de soroll en Els Ciprers

Actualitat del Síndic

L’Ajuntament de Castelló es compromet amb el Síndic a solucionar els problemes de soroll en Els Ciprers

01-06-2012
L’Ajuntament de Castelló es compromet amb el Síndic a solucionar els problemes de soroll en Els Ciprers

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha rebut amb satisfacció la resposta de l’alcalde de Castelló, Alfonso Bataller, en la qual accepta la recomanació del defensor del poble valencià i manifesta la voluntat municipal d’adoptar les mesures necessàries per tal d’aconseguir l’eliminació de la contaminació acústica generada al polígon industrial dels Ciprers.

Per la seua banda, Cholbi ha volgut subratllar la col·laboració d’este ajuntament amb tots i cadascun dels expedients de queixa que es tramiten en la nostra Institució i ha destacat positivament la celeritat i interés en les respostes d’este consistori al Síndic.

Este és el resultat de la investigació del defensor del Poble de la Comunitat Valenciana davant la queixa presentada per una persona que denunciava “les insuportables molèsties sonores que patixen els veïns com a conseqüència de la contaminació acústica generada per les discoteques i locals d’oci nocturn existents al polígon industrial Els Ciprers, sobretot els caps de setmana o vespres de festius.”

La resolució del Síndic (disponible a la web) s’empara, en diverses sentències i doctrina del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem. En este sentit, Cholbi manifestava: “no ens cansem de repetir que els tribunals de Justícia han declarant amb reiteració que els sorolls incidixen perniciosament sobre el dret fonamental a la inviolabilitat del domicili i els drets constitucionals a la protecció de la salut, a un medi ambient adequat i a un habitatge digne”, per la qual cosa “resulta totalment ineludible la seua protecció ferma per part dels poders públics” concloïa el síndic.

Tanmateix, Cholbi al·ludia a la Llei valenciana 2/2006 de 5 de maig, de Prevenció de la contaminació i qualitat ambiental, i reflexionava sobre les possibles mesures provisionals que esta norma establix per a estos casos, com ara: la suspensió temporal, total o parcial de l’instrument d’intervenció, o de l’activitat o projecte en execució; la parada o clausura temporal, parcial o total de locals o instal·lacions; el precinte d’aparells; l’exigència de fiança; o la imposició de mesures de correcció, seguretat o control que impedisquen la continuïtat en la producció del risc o dany.

Per tot això, Cholbi recomanava a l’Ajuntament que adoptara totes les mesures legals al seu abast per aconseguir l’eliminació de la contaminació acústica generada per l’acumulació de les discoteques i locals d’oci al Polígon Industrial Els Ciprers, com també evitar la pràctica del botellón als voltants de l’esmentat polígon i garantir el compliment efectiu de l’horari de tancament.

La recomanació del Síndic instava a adoptar totes les mesures legals a l’abast per eliminar la contaminació acústica generada pels locals d’oci així com evitar la pràctica del botellón.

Notícies relacionades