Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • L’Ajuntament de Castelló inspeccionarà un bar a proposta del Síndic de Greuges

Actualitat del Síndic

L’Ajuntament de Castelló inspeccionarà un bar a proposta del Síndic de Greuges

26-03-2012
L’Ajuntament de Castelló inspeccionarà un bar a proposta del Síndic de Greuges

L’Ajuntament de Castelló ha decidit inspeccionar, a través dels seus servicis tècnics, un bar situat a la capital de la Plana després de la recomanació que li ha fet el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. L’establiment té una llicència de més de dotze anys d’antiguitat i ha sigut denunciat moltes vegades per les molèsties produïdes per la seua activitat, com ara sorolls, fums i olors.

José Cholbi es va dirigir a l’alcalde de Castelló davant de la falta de resposta del consistori a les denúncies presentades per diversos particulars que demandaven informació sobre la llicència ambiental de l’activitat d’un bar. Com a resposta al síndic, l’Ajuntament de Castelló feia referència als antecedents de l’expedient de concessió de llicència d’activitat i concloïa respecte d’això que les instal·lacions disposen de les autoritzacions preceptives per a l’exercici de l’activitat, en consideració a les llicències tramitades sobre el local.

Quant a les al·legacions formulades pels denunciants, la corporació municipal castellonenca centrava la seua resposta en l’informe del tècnic municipal que subratllava que la ximenera d’evacuació de fums de la cuina s’ajusta al Pla general municipal d’ordenació urbana. L’informe reconeix, així mateix, que el bar compta amb una llicència, però matisa que  la seua antiguitat, de més de dotze anys, com també les denúncies presentades contra l’establiment constituïxen raons més que suficients per a modernitzar la llicència i ordenar les mesures correctores que siguen necessàries a fi d’ajustar l’activitat real que es realitza en el local a aquella que es va autoritzar fa ja tants anys.

Finalment, l’Ajuntament de Castelló informa al defensor del poble valencià que accepta la seua recomanació de realitzar una visita d’inspecció a l’establiment a càrrec dels servicis tècnics municipals.

Vegeu el contingut íntegre de la resolució del Síndic.

Notícies relacionades