Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • L’Observatori del Menor del Síndic demana més coordinació entre les administracions per a la protecció de menors

Actualitat del Síndic

L’Observatori del Menor del Síndic demana més coordinació entre les administracions per a la protecció de menors

04-05-2016
L’Observatori del Menor del Síndic demana més coordinació entre les administracions per a la protecció de menors

 

Avui, el plenari de l’Observatori del Menor s’ha reunit a València per primera vegada, concretament al parlament autonòmic, i hi han participat més de quinze entitats que desenvolupen el seu treball en l’atenció de menors en l’àmbit d’actuació de la Comunitat Valenciana.

L’Observatori del Menor del Síndic de Greuges és una comissió de treball de caràcter permanent, constituïda al juny del 2015, que aborda els problemes de les persones menors d’edat amb el propòsit de comprovar si els seus drets i llibertats estan sent garantits i motivar l’actuació del defensor quan la situació ho requerisca. La comissió, presidida per l’adjunt segon del Síndic, Carlos Morenilla, està formada per professionals de l’àmbit de la defensa dels drets de la infància i l’adolescència en tots els seus vessants, entre els quals es troben representades entitats com ara UNICEF CV, Save the Children CV, Càritas, Creu Roja, APIME, ADIESPV, ODUSALUD, FECCOOPV, UGTPV, Pares 2.0, Educatea, PDAFCV, FAPA Gabriel Miró, FAPA Enric Valor, col·legis professionals etc.

En la reunió duta a terme avui a les Corts Valencianes s’han detallat les queixes d’ofici sobre menors que actualment s’estan tramitant des del Síndic. Així mateix, arran d’una queixa que s’està investigant en esta institució, avui s’ha constituït un nou grup de treball que aprofundirà sobre la problemàtica de la violència i l’assetjament escolar.

Mereixen una menció especial les conclusions finals sobre el grup de treball de tuteles que reflectixen la necessitat de millorar les polítiques preventives i les actuacions davant de situacions de risc de menors no tutelats des de l’àmbit municipal. Sobre les propostes de desemparament de menors, este òrgan considera necessari millorar la coordinació entre ajuntaments i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives durant el procés de presa de decisions.

Una altra de les necessitats detectades té a veure amb l’ampliació de la xarxa de recursos per a atendre persones que passen a ser extutelades quan complixen la majoria d’edat, com també la imperiosa necessitat de coordinació entre les conselleries amb competències en protecció de menors (Conselleria d’Educació, Cultura i Esport,  Conselleria de Sanitat Universal i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives).

 

Notícies relacionades