Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Manises es compromet amb el Síndic a revisar la lluminària d’una residència de tercera edat pròxima al parc natural del Túria

Actualitat del Síndic

Manises es compromet amb el Síndic a revisar la lluminària d’una residència de tercera edat pròxima al parc natural del Túria

12-04-2013
Manises es compromet amb el Síndic a revisar la lluminària d’una residència de tercera edat pròxima al parc natural del Túria

 

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha rebut amb satisfacció l’acceptació per part de l’Ajuntament de Manises de la recomanació que el defensor li va remetre sobre un problema de contaminació lumínica.

La intervenció del síndic va estar motivada per la queixa que li presentà un ciutadà, en què denunciava la falta de resposta de l’Ajuntament de Manises a un escrit que hi va presentar per denunciar la contaminació lumínica produïda per la Residència de Manises IVADIS, pròxima al parc natural del Túria. Segons sembla, esta instal·lació ha renovat la il·luminació, ha augmentat el nombre de punts de llum que tenia a la parcel·la i les noves lluminàries són de tipus bola sense protecció superior.

Després de fer un estudi detallat, tant de la situació denunciada, com de la informació remesa per l’Ajuntament de Manises sobre este assumpte (que pot ser consultat en la Resolució del Síndic), Cholbi instava el consistori a efectuar una comprovació tècnica de la instal·lació lumínica (Residència IVADIS) per a determinar, amb criteris objectius, si s’ajustava a les exigències actuals, i podia actuar a través de la imposició de mesures correctores o imposar una ordre urbanística d’execució per a mantenir la instal·lació en condicions de seguretat.

El síndic, en la seua resolució, assenyala que la contaminació lumínica, els efectes de la qual encara estan molt poc estudiats, té efectes comprovats sobre la biodiversitat de la flora i la fauna nocturna que necessita la foscor per a sobreviure i mantenir-se en equilibri. En este sentit, recorda també que les entitats locals, d’acord amb el que preveu l’article 25.2 de la Llei de bases de règim local (Llei 7/1985, de 2 d’abril), exercixen la competència de protecció al medi ambient.

Per tot això, el defensor ha rebut amb complaença la notificació de l’Ajuntament de Manises -amb el qual manté un conveni de col·laboració-, en què comunica l’aprovació d’una resolució de l’alcaldia que accepta la recomanació del Síndic.

 

 

 

Notícies relacionades