Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Obrim una queixa d’ofici sobre maltractament i abús a persones majors en l’àmbit domèstic

Actualitat del Síndic

Obrim una queixa d’ofici sobre maltractament i abús a persones majors en l’àmbit domèstic

09-12-2015
Obrim una queixa d’ofici sobre maltractament i abús a persones majors en l’àmbit domèstic

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha obert una queixa d’ofici relacionada amb la cura i protecció de les persones majors a la Comunitat Valenciana. Esta institució s’ha assabentat, a través de queixes particulars davant el Síndic i dels mitjans de comunicació, d’algunes situacions lamentables en les quals persones majors i/o amb algun grau de dependència han estat agredides físicament per les persones que en tenien cura o s’han produït abusos de confiança o enganys que han provocat l’expoli econòmic de les persones ateses, tot aprofitant la seua debilitat física i/o mental i solitud. Davant la situació descrita, el defensor del poble valencià ha obert una investigació amb la finalitat de conéixer l’actuació i les mesures que s’estan adoptant per part dels servicis socials municipals i autonòmics, com també la coordinació entre ambdós en la supervisió d’esta assistència en l’àmbit domèstic. D’acord amb l’opinió del defensor valencià, l’Administració ha d’assumir un nou repte: la supervisió de les relacions entre persona la persona que atén i la persona atesa, en un moment en què l’esperança de vida augmenta sensiblement i cada vegada és més elevat el nombre de persones ancianes que recorren a esta ajuda assistencial al seu domicili. Per tant, hem de garantir que la persona necessitada de cures no es trobe exposada a la voluntat de la persona curadora, quan no hi haja un entorn familiar o social pròxim que vigile esta relació.

Notícies relacionades