Actualitat

Actualitat del Síndic

Pobresa i exclusió social

17-07-2014
Pobresa i exclusió social

La síndica de Greuges de la Comunitat Valenciana e.f., Emilia Caballero, ha iniciat l’elaboració d’un Informe especial referit a la situació de les famílies que es troben en risc de pobresa i d’exclusió social a la Comunitat Valenciana, amb una referència especial al seu impacte en la població infantil.

La finalitat d’este informe és unificar en un únic document les diverses dades publicades sobre la situació en què es troben les famílies valencianes, i molt especialment la situació de la infància en risc de pobresa, des d’una perspectiva transversal (sanitat, educació, servicis socials, habitatge).

Davant d’estes dades i atenent a les queixes presentades pels ciutadans i ciutadanes de la nostra Comunitat, s’analitzaran les polítiques públiques posades en marxa per la Generalitat per a cobrir les seues necessitats, efectivitat i mancancances. 

Per a completar l’informe s’ha remés un qüestionari a tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana de més de 5.000 habitants i una mostra d’aquells que tenen una població menor (en total 190 ajuntaments), amb la qual es pretén conéixer, des de l’Administració més pròxima als ciutadans, quins són els problemes que han d’afrontar més sovint, com també els mitjans que hi ha disponibles i les necessitats de millora.

Finalment, l’informe comptarà amb informació que serà sol·licitada a les organitzacions  privades sense ànim de lucre que estan tenint un paper fonamental en la cobertura de les necessitats de les famílies i la infància en risc de pobresa i exclusió social.

Notícies relacionades