Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Queixa d’ofici sobre les prestacions sanitàries i educatives en els centres penitenciaris de la Comunitat Valenciana

Actualitat del Síndic

Queixa d’ofici sobre les prestacions sanitàries i educatives en els centres penitenciaris de la Comunitat Valenciana

05-04-2012
Queixa d’ofici sobre les prestacions sanitàries i educatives en els centres penitenciaris de la Comunitat Valenciana

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, s’ha dirigit a les quatre conselleries implicades (Sanitat; Educació, Formació i Ocupació; Justícia i Benestar Social; i Turisme, Cultura i Esport) per a sol·licitar-los informació relativa a les prestacions que els condemnats reben en els centres penitenciaris de la nostra Comunitat.

D’acord amb la legislació penitenciària, el manteniment dels centres penitenciaris és una qüestió que correspon exclusivament a l’Estat. No obstant això, Cholbi puntualitza en el seu escrit que hi ha tot un univers de prestacions públiques vinculat al sistema penitenciari a què els penats, en règim d’igualtat amb la resta de ciutadans, tenen dret i que la seua prestació és competència directa de la comunitat autònoma on es trobe ubicat l’establiment penitenciari.

D’esta manera, el defensor ha especificat que les necessitats educatives, sanitàries, de formació i instrucció laboral, d’atenció a les situacions de malaltia mental, etc. constituïxen un conjunt de prestacions que, en el nostre cas, la Generalitat Valenciana ha de planificar, executar i atendre.

Per tot això, el Síndic ha obert una investigació d’ofici en què analitzarà la intervenció de la Generalitat Valenciana en el sistema penitenciari, en relació amb les competències sanitàries i educatives que legalment li corresponen.

 

 

Notícies relacionades