Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Reclamem una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats de compensació educativa

Actualitat del Síndic

Reclamem una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats de compensació educativa

04-11-2015
Reclamem una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats de compensació educativa

El síndic de greuges dela Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha demanat a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport que promoga les actuacions necessàries per a garantir en totes les localitats una escolarització equilibrada de l’alumnat amb necessitats de compensació educativa i que mantinga la reserva de places fins que concloga el període de preinscripció i matrícula, tal com exigix la llei, a fi de garantir una adequada i equilibrada escolarització d’este alumnat. 

Així respon el defensor del poble de la Comunitat Valenciana a la queixa presentada a través de l’Ajuntament de Vila-real pel Consell Escolar del CEIP Concepción Arenal, en la qual mostraven el seu “desacord amb el procés d’escolarització que es porta a terme al municipi de Vila-real i que provoca, any rere any, la concentració d’alumnes amb necessitats de compensació educativa en uns centres determinats de la localitat”. D’acord amb la informació facilitada pel Consell, hi ha aules en què el nombre d’alumnes amb necessitats educatives compensatòries supera el 50%, mentre que hi ha classes d’altres centres en què és el 0%. De la mateixa manera, les persones afectades mostraven la seua preocupació pels greuges comparatius que es poden crear en els centres escolars de Vila-real, i per les dificultats per a avançar cap a un sistema educatiu inclusiu en què tot l’alumnat puga integrar-se educativament i socialment de manera adequada i sense discriminació, per la qual cosa van sol·licitar la mediació del Síndic de Greuges. 

Des d’esta institució es va demanar a la Conselleria que facilitara el nombre exacte d’alumnes amb necessitats de compensació educativa matriculats en cadascun dels centres públics i concertats de Vila-real, i que, si s’esqueia, en detallara els nivells educatius. De les dades aportades en l’informe que la Conselleria va remetre al Síndic es pot deduir que l’alumnat amb necessitats de compensació educativa es concentrava, efectivament, al voltant de determinats centres: CEIP Concepción Arenal, CEIP Carlos Sarthou i CEIP Pascual Nacher. Uns centres que, segons la Conselleria, no accepten esdevenir CAES (centres d’atenció educativa singular). Estes dades confirmen la vulneració de la normativa sobre distribució de llocs escolars reservats.

Per la seua banda, l’Administració educativa argumenta que la situació a Vila-real no té una solució fàcil, atés que la població amb alumnat d’estes característiques es concentra al voltant d’estos centres, a la qual cosa cal afegir el dret de la mare, pare o tutor a triar un centre diferent del de reserva (per proximitat del domicili o per ideologia religiosa). A més, assenyala que es tracta d’un procediment confús que caldria aclarir quant a la detecció, documentació, reserva, distribució i assignació de places per a l’alumnat amb necessitats de compensació educativa.

No obstant això, el Síndic no compartix estos arguments i considera que la normativa actual que regula el procés d’admissió establix clarament el procediment que cal seguir, i preveu l’equilibri en l’admissió d’alumnes amb estes característiques, que han de ser escolaritzats en cadascun dels centres públics i privats concertats.

Consulteu el contingut íntegre de la resolució del Síndic sobre este assumpte.

Es considera alumnat amb necessitats de compensació educativa aquell que presenta dificultats d’inserció escolar perquè es troba en situació desfavorable, derivada de circumstàncies socials, econòmiques, culturals, ètniques o personals; incorporació tardana, desconeixement d’idiomes oficials, escolarització irregular, hospitalització de llarga durada, inadaptacions al medi escolar, etc. 

 

Notícies relacionades