Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Recomanació a l’Ajuntament de Teulada perquè elimine les molèsties causades per una fàbrica

Actualitat del Síndic

Recomanació a l’Ajuntament de Teulada perquè elimine les molèsties causades per una fàbrica

22-10-2012
Recomanació a l’Ajuntament de Teulada perquè elimine les molèsties causades per una fàbrica

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha recomanat a l’Ajuntament de Teulada que els tècnics municipals duguen a terme una inspecció per a comprovar la incidència i gravetat de les molèsties pels sorolls i per les emanacions de pols en l’actualitat i que, d’acord amb el resultat, ordene al titular de l’activitat, si escau, que adopte les mesures correctores necessàries per a eliminar les molèsties que injustament estan suportant els veïns afectats.

El defensor valencià va iniciar esta investigació en rebre una queixa acompanyada d’una vintena de signatures de persones afectades, en la qual denunciaven les molèsties que estaven suportant des de feia diversos anys com a conseqüència del funcionament d’una planta dedicada a la fabricació d’aglomerat asfàltic en calent, una activitat qualificada de molesta, insalubre, nociva i perillosa pel Decret 2414/1961. 

Segons els testimonis dels afectats, el funcionament d’esta planta causa al veïnat problemes de sorolls, els quals, per culpa de la seua intensitat i persistència, els provoquen molèsties que afecten directament i negativament la seua salut. Així mateix, també denuncien molèsties a causa de l’emanació sistemàtica i continuada de pols, fums i olor de quitrà, que, a més de desagradables, són perjudicials i nocius per a la salut de les persones que viuen als habitatges limítrofs (preexistents a  la instal·lació de què parlem).

En la recomanació del Síndic a l’Ajuntament de Teulada, Cholbi també comunica al consistori que, segons el que establix la normativa vigent (art. 93.2 de la Llei valenciana 2/2006, de 5 de maig, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental), l’Ajuntament pot acordar alguna de les mesures provisionals que li atorga la llei, que van des de la suspensió temporal, total o parcial de l’activitat, fins a la clausura temporal, parcial o total de les instal·lacions, tot passant pel precintament d’aparells o la retirada de productes, com també l’exigència de fiança o imposició de mesures de correcció. El mateix criteri subjau, d’acord amb el Síndic, en l’art. 62 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, sobre protecció contra la contaminació acústica, que habilita l’Ajuntament perquè ordene la suspensió immediata del funcionament de la font pertorbadora fins que siguen corregides les deficiències existents.

 Vegeu el contingut íntegre de la Resolució del Síndic de Greuges  

Notícies relacionades