Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Recomanació del Síndic a l’Ajuntament de Benicarló perquè anul·le una sanció de trànsit i torne l’import a l’interessat

Actualitat del Síndic

Recomanació del Síndic a l’Ajuntament de Benicarló perquè anul·le una sanció de trànsit i torne l’import a l’interessat

13-11-2014
Recomanació del Síndic a l’Ajuntament de Benicarló perquè anul·le una sanció de trànsit i torne l’import a l’interessat

 

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha recomanat a l’Ajuntament de Benicarló que anul·le una sanció imposada a una persona amb mobilitat reduïda per estacionar el seu cotxe en zona reservada. Així mateix, el defensor insta el consistori a tornar l’import abonat per l’interessat.

Esta ha sigut la resposta del defensor del poble de la Comunitat Valenciana a la queixa presentada per un ciutadà que va aparcar en un lloc reservat per a efectuar tràmits amb la policia durant uns minuts. A l’eixida, un agent de la policia el va denunciar per estacionar en zona reservada per a persones amb discapacitat i no portar en el vehicle l’original de la targeta de mobilitat reduïda, sinó una fotocòpia compulsada d’esta. Tanmateix, segons l’interessat, als 20 minuts es va presentar en comissaria amb la targeta original. 

D’acord amb la resolució del Síndic, la infracció imputada (estacionar en zona reservada per a persones amb discapacitat) no s’hauria comés en este cas, ja que el sancionat és una persona amb discapacitat que té concedida una targeta que li permet aparcar en llocs reservats a estos efectes. En este sentit, el consistori tracta de sancionar el fet de portar en el vehicle una còpia compulsada de la targeta en lloc de l’original, quan no hi ha cap norma amb rang de llei que tipifique esta conducta.

Així mateix, el defensor insistix en la improcedència de la multa, ja que el lloc on es trobava estacionat el vehicle no és un espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda, tal com assenyala el comunicat de la Policia Local de Benicarló, sinó que, com demostra l’interessat mitjançant una prova fotogràfica i a través d’una diligència ocular de la Guàrdia Civil, el senyal vertical que hi ha al costat de l’estacionament indica clarament “Excepte tràmits de policia”. 

És per això que el Síndic conclou que, ni la conducta denunciada en el butlletí de la Policia Local i que va ser objecte de sanció (estacionar en lloc reservat per a persones amb discapacitat), ni la conducta en què efectivament va incórrer l’interessat (estacionar en espai reservat per a gestions amb la policia), pot ser objecte de cap sanció administrativa. Per tot això, el defensor recomana a l’Ajuntament de Benicarló que anul·le la sanció i que torne l’import abonat per l’interessat.

Vegeu el contingut íntegre de la Resolució del Síndic sobre este assumpte.

Notícies relacionades