Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Recomanació del Síndic per la notificació a un ciutadà amb lletra il·legible

Actualitat del Síndic

Recomanació del Síndic per la notificació a un ciutadà amb lletra il·legible

13-07-2012
Recomanació del Síndic per la notificació a un ciutadà amb lletra il·legible

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha resolt la queixa presentada per un veí de Mislata, que manifestava que havia rebut una notificació de l’Ajuntament de Mislata completament il·legible a causa de la grandària de la lletra, fet que li dificultava conéixer el contingut de l’acte que li havia estat notificat.

Per la seua banda, l’alcalde de Mislata va informar esta institució que la notificació corresponia a un procediment sancionador per infracció de trànsit. Així mateix, al·legava que els models emprats per l’Ajuntament per a notificar estos procediments estan normalitzat per permetre’n un tractament automatitzat i poder facilitar la documentació en els dos idiomes, valencià i castellà, cosa que obliga a comprimir la lletra en estos models. Segons l’alcalde en cap cas s’arriba a l’extrem de fer il·legible el document. Per a això, va adjuntar al defensor còpia dels models. 

Després de fer un estudi detallat d’estes circumstàncies, el Síndic, en la resolució de l’expedient, deduïx que la grandària de la lletra dels models administratius que l’Ajuntament diu que utilitza no coincidix amb la del model que va ser utilitzat en la notificació que va rebre el promotor de la queixa.

En este sentit, Cholbi manté que la notificació del ciutadà en qüestió pot ser llegible amb l’ajuda d’unes lents d’augment, però que òbviament no és el més recomanable ni raonable, i afegix que no és normal que per a saber el contingut dels actes administratius notificats calga que emprem una lupa.

Tenint en compte tot el que s’ha exposat més amunt, el Síndic dirigix dues recomanacions a l’Ajuntament de Mislata: d’una banda, revisar la notificació que va rebre el promotor de la queixa “perquè la grandària de la lletra que s’hi va emprar és molt inferior, fins al punt de resultar il·legible, a aquella emprada en els models que (l’Ajuntament) ens ha remés”; i d’una altra banda, utilitzar una grandària de lletra que siga llegible sense que calga utilitzar una lent d’augment, quan es notifiquen els actes administratius dictats per aquella administració municipal. 

Notícies relacionades