Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Recomanació del Síndic per tal d’eliminar al màxim les molèsties acústiques i mediambientals generades per una fàbrica de marbre

Actualitat del Síndic

Recomanació del Síndic per tal d’eliminar al màxim les molèsties acústiques i mediambientals generades per una fàbrica de marbre

01-09-2014
Recomanació del Síndic per tal d’eliminar al màxim les molèsties acústiques i mediambientals generades per una fàbrica de marbre

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha recomanat a l’Ajuntament de Novelda que ordene al titular d’una fàbrica de tractament de marbre l’adopció de les mesures correctores necessàries per tal d’eliminar al màxim les molèsties causades per sorolls, olors i pols que injustament estan suportant els veïns de la zona. 

Esta ha sigut la resposta del defensor valencià a la queixa presentada per un veí, en la qual denunciava les insuportables molèsties que experimenta al seu habitatge, el qual limita amb una fàbrica de tractament de marbre des de fa anys, a causa de l’activitat industrial d’aquella. Segons relata el promotor de la queixa, el funcionament de la nau genera greus problemes de contaminació acústica i ambiental durant les 24 hores del dia: pols de marbre tòxic, olors nauseabundes, càrrega i descàrrega de runes de marbre a hores intempestives, tancament de camins públics, desperfectes al seu habitatge a causa de les vibracions produïdes per la maquinària, etc. D’acord amb el promotor de la queixa, durant estos anys s’ha dirigit en repetides ocasions a l’Ajuntament per comunicar esta situació i reclamar una solució al problema.

En este cas, tot i que l’empresa compta amb una autorització municipal concedida l’any 1991 per a exercir l’activitat industrial de tallada i poliment de marbre i pedres, ens trobem davant una llicència de les anomenades de “tracte successiu”, de tal manera que, si es comprova que les mesures correctores no s’han adoptat o són insuficients per a evitar les molèsties per sorolls, pols i olors, caldria que l’Ajuntament ordenara al titular de l’activitat totes les mesures correctores que siguen necessàries per eliminar totalment les molèsties denunciades.

En este sentit, el Síndic recorda al consistori que, d’acord amb la normativa vigent (art. 93.2 de la Llei valenciana 2/2006, de 5 de maig, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental; i l’art. 62 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, sobre protecció contra la contaminació acústica), l’Ajuntament està habilitat per a ordenar mesures correctores, com també la suspensió immediata del funcionament de la font pertorbadora fins que siguen corregides les deficiències existents.

Consulteu el contingut íntegre de la Resolució del Síndic

Notícies relacionades