Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Recomanació perquè el transport públic arribe a una pedania d’Elx

Actualitat del Síndic

Recomanació perquè el transport públic arribe a una pedania d’Elx

24-02-2015
Recomanació perquè el transport públic arribe a una pedania d’Elx

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha recomanat a l’Ajuntament d’Elx que preste el servici de transport públic als veïns de la zona de les Vallongues. En este sentit, ha instat el consistori il·licità a donar prioritat als servicis mínims municipals abans de destinar recursos econòmics a altres activitats i servicis secundaris i no obligatoris.

El defensor del poble valencià va iniciar esta investigació després de rebre més de 400 escrits, en què demanaven la mediació d’esta institució perquè l’Ajuntament d’Elx ampliara el recorregut de la línia d’autobusos R1 per a, així, poder oferir servici a la pedania de les Vallongues.

En els seus escrits de queixa, els veïns denunciaven la situació d’incomunicació en què es trobaven i les molèsties que els causava, ja que estan obligats a recórrer una llarga distància per carretera per a accedir a la parada d’autobús més pròxima.

En relació amb esta qüestió, el consistori ens va contestar que, després de fer un estudi sobre la possibilitat de prestar este servici, ho havien desestimat perquè la prolongació de la línia implicaria un excés de recorregut i de temps de la línia actual, i un augment en el cost econòmic del servici d’uns 31.000 euros. No obstant això, ens comunicaven que tindrien en compte esta demanda a l’hora de dissenyar futures actuacions.

Davant dels arguments de l’Ajuntament, el síndic exposa que, d’acord amb la normativa vigent, els municipis amb població superior a 50.000 habitants han de prestar transport col·lectiu urbà de viatgers i que estos servicis públics es financen substancialment mitjançant els impostos que abonen els residents del municipi.

Així mateix, el defensor també té en compte que els ajuntaments tenen reconeguda la potestat d’organització per a l’ordenació dels mitjans personals, materials i reals a fi d’aconseguir una millor prestació dels servicis públics. De la mateixa manera, tenen reconeguda la potestat discrecional en alguns aspectes o la possibilitat de triar una alternativa entre diverses legalment indiferents sobre la base de criteris extrajurídics.

Tanmateix, Cholbi argumenta que l’escassetat de mitjans econòmics no pot ser una justificació total perquè encara no haja arribat el torn de millorar el transport a la zona en qüestió. És per això que recomana a l’Ajuntament d’Elx que, d’acord amb les prioritats establides per l’Ajuntament per a la prestació de servicis de transport col·lectiu de viatgers, es preste servici als veïns de la zona de les Vallongues (…) en compliment de l’obligació d’atendre els servicis mínims municipals i abans que es destinen recursos econòmics locals a altres servicis i activitats que són secundaris i no obligatoris.

Notícies relacionades