Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Recomanació sobre la normativa aplicada per a la inscripció d’una explotació equina no comercial

Actualitat del Síndic

Recomanació sobre la normativa aplicada per a la inscripció d’una explotació equina no comercial

25-04-2012
Recomanació sobre la normativa aplicada per a la inscripció d’una explotació equina no comercial

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha rebut amb satisfacció la resposta facilitada per l’alcaldessa d’Alcàntera del Xúquer, en què accepta la recomanació del defensor i aporta l’informe favorable emés per l’enginyera tècnica agrícola municipal, necessari per a la inscripció d’una explotació equina no comercial en el Registre d’Explotacions Ramaderes de la Comunitat Valenciana.

La investigació del Síndic té el seu origen en la queixa presentada per un ciutadà que manifestava la seua disconformitat amb l’Ajuntament, per haver informat desfavorablement la Conselleria competent en relació amb l’autorització d’unes instal·lacions per a albergar un cavall.

En la seua resolució, el Síndic indica al consistori que la Llei 6/2003, de ramaderia de la Comunitat Valenciana, esgrimida per l’Ajuntament per a denegar la sol·licitud d’inscripció en el RERA, no s’ajusta al supòsit analitzat. D’acord amb Cholbi, esta normativa és d’aplicació en la regulació de les explotacions ramaderes, la qual cosa implica l’exercici d’una activitat econòmica de cria i reproducció d’animals per a la seua comercialització, o la dels seus productes. No s’aplicaria a una instal·lació equina no comercial destinada a albergar un únic cavall, és a dir, una explotació ramadera equina no comercial de xicoteta capacitat, que segons el Síndic es regix pel Decret 119/2010, de 27 d’agost, del Consell, sobre ordenació de les explotacions equines no comercials de xicoteta capacitat.

Per tot això, Cholbi va recomanar a la fi de març a l’Ajuntament d’Alcàntera del Xúquer que revisara la decisió adoptada i resolguera la sol·licitud de l’interessat d’acord amb el que establix el Decret 119/2010, o les altres disposicions normatives aplicables al cas.

 

 
Vegeu el contingut íntegre de la Recomanació del Síndic

Notícies relacionades