Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Recomanació sobre l’ús del valencià en l’Hospital de la Ribera

Actualitat del Síndic

Recomanació sobre l’ús del valencià en l’Hospital de la Ribera

16-02-2016
Recomanació sobre l’ús del valencià en l’Hospital de la Ribera

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana va rebre recentment la queixa d’un ciutadà que indicava que l’Hospital de la Ribera no li enviava la informació en valencià malgrat que li ho havia demanat diverses vegades.

Sobre esta qüestió, han sigut diverses les situacions en què este ciutadà ha hagut de presentar queixes al Síndic amb la mateixa pretensió: exercir el seu dret a utilitzar el valencià en les seues comunicacions amb aquell Hospital. En tot moment, el defensor del poble valencià ha emparat les seues reclamacions i ha recordat, tant a l’actual Administració sanitària com a les anteriors, la seua obligació de garantir el dret d’esta persona a ser atesa en valencià en l’Hospital de la Ribera i a triar el valencià en les seues relacions amb l’Administració sanitària.

Des del Síndic recordem que els valencians i les valencianes tenim dret a triar en quina llengua volem comunicar-nos amb l’Administració i, conseqüentment, esta té el deure correlatiu de respectar la nostra elecció i d’utilitzar, al llarg de tot el procediment, la llengua que hàgem triat. 

Este dret a la no-discriminació per motius lingüístics apareix expressament consagrat, tant el nostre Estatut d’Autonomia, com en la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià, que establixen que els dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma són el valencià i el castellà, per la qual cosa ningú podrà ser discriminat per raó de la seua llengua.

 

Podeu consultar el contingut íntegre de la resolució del Síndic sobre este assumpte en la nostra web.

 

Notícies relacionades