Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Recomanacions a favor de les famílies d’acollida de menors

Actualitat del Síndic

Recomanacions a favor de les famílies d’acollida de menors

27-11-2015
Recomanacions a favor de les famílies d’acollida de menors

El síndic de greuges, José Cholbi, s’ha dirigit esta setmana a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a fer-li arribar un total de nou recomanacions amb l’objectiu de millorar la situació actual en què es troben les famílies d’acollida a la Comunitat Valenciana i, per extensió, les persones menors que viuen amb elles.

Les famílies d’acollida atenen menors que prèviament han estat declarats en situació de desemparament. És molt important remarcar que, tot i que estes famílies exercixen la guarda i custòdia del o de la menor, la tutela continua sent exercida per la Generalitat Valenciana, la qual ha d’assumir tots els deures i drets que li atorga el Codi Civil.

Per al Síndic, estes famílies, tant les extenses com les alienes, són un exemple de solidaritat i compromís amb la societat i, concretament amb els nostres menors, ja que presten un servici voluntari i els atenen a la seua pròpia llar, tot assumint les obligacions de vetlar per ells, alimentar-los, educar-los i procurar-los una formació integral. Així mateix, el defensor recorda que les famílies, per tal de poder inscriure’s en el Registre de Famílies Educadores de la Comunitat Valenciana, han de participar abans en sessions de formació i acreditar la seua idoneïtat mitjançant un informe tècnic.

Segons el defensor valencià, l’acollida d’un menor o una menor en un nucli familiar no solament té unes conseqüències econòmiques per a les famílies, sinó que també comporta un conjunt d’incidències en la dinàmica relacional i en la seua estabilitat. “Ni la quantia de les ajudes, ni la sistematicitat de la seua percepció fan que n’esdevinguen la motivació principal; per contra, la falta de rigor en el pagament i la seua baixa quantia esdevé un problema per a les famílies” afirma el síndic en la seua resolució.

A tot el que ja hem exposat cal afegir un altre obstacle, les traves administratives que generen perjudicis, no només materials, sinó també de temps i dedicació. I és que les famílies d’acollida s’han de dirigir a diverses administracions (educació, sanitat, etc.) per a poder fer efectives les ajudes que haurien de percebre més àgilment pel simple fet de prestar la seua col·laboració a la Generalitat en l’acompliment del seu càrrec com a tutora dels menors declarats en desemparament.

Per tant, el Síndic entén que la Generalitat està obligada a prestar tots els suports necessaris (econòmics, tècnics, formatius, etc.) per a garantir l’èxit d’esta mesura de protecció i així donar resposta eficaç a l’interés superior del menor, que a més està sota la seua tutela. En conseqüència, el Síndic ha recomanat a la Conselleria que regule l’obligatorietat de compensar les despeses produïdes per l’acolliment familiar de menors tant a la família extensa com a aliena, i que es reflectisca en la mateixa resolució administrativa d’acolliment la quantia i durada d’esta compensació econòmica.

Així mateix, insta a eliminar les traves burocràtiques, de manera que la resolució administrativa d’acolliment familiar siga suficient per a accedir a les ajudes i prestacions gestionades per les diverses administracions. Esta institució també aposta per equiparar les quanties assignades a la família aliena i l’extensa, a fi d’establir criteris de qualitat en els processos de seguiment i suport tècnic, com també per a implantar mecanismes de col·laboració per a crear una relació fluïda entre l’Administració i les entitats i els col·lectius representatius de les famílies d’acollida.

DEUTES TRIBUTARIS DE LES FAMÍLIES ACOLLIDORES

Un altre problema del qual també ens hem assabentat en esta institució és la denegació de les ajudes a les famílies d’acollida que contrauen deutes tributaris. Sobre este assumpte, el defensor valencià no té dubtes “el principal perjudicat és el menor, que de cap manera és responsable del deute contret”. I és que petits deutes tributàries d’uns 300 euros impedixen rebre ajudes d’uns 3000 euros anuals que reportarien més beneficis a la persona menor acollida. Per això, el Síndic ha demanat a la Conselleria que excloga els deutes tributaris de les famílies acollidores com a criteri de denegació de les ajudes previstes en benefici del o de la menor.

Notícies relacionades