Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Recomanem a l’Ajuntament d’Albatera que ordene la retirada de la terrassa d’un bar per molèsties acústiques

Actualitat del Síndic

Recomanem a l’Ajuntament d’Albatera que ordene la retirada de la terrassa d’un bar per molèsties acústiques

23-12-2014
Recomanem a l’Ajuntament d’Albatera que ordene la retirada de la terrassa d’un bar per molèsties acústiques

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha tramitat la queixa d’un veí d’Albatera que denunciava les greus molèsties acústiques que suporta al seu habitatge a causa d’un bar limítrof que té instal·lats tendals, taules i cadires, sense l’autorització corresponent.

A la petició d’informe iniciada pel defensor del poble valencià, l’Ajuntament d’Albatera ens comunica que, per Acord de la Junta de Govern Local de 15 d’abril del 2013, s’autoritza col·locar-hi para-sols i tendals, però amb algunes condicions, entre estes (…) que el sol·licitant aporte l’autorització dels propietaris dels immobles afectats, una situació que, d’acord amb el promotor de la queixa, no es complix. Igualment, l’afectat afegix que tampoc s’acata l’apartat de l’Ordenança relativa als sorolls, ja que experimenten grans problemes acústics pel fet que els tendals, taules i cadires es troben ubicats a la façana mateixa del seu edifici, fet que dificulta enormement el descans nocturn.

Per la seua banda, Cholbi recorda al consistori que els tribunals de justícia han declarat reiteradament que els sorolls incidixen perniciosament sobre el dret fonamental a la inviolabilitat del domicili, com també sobre el dret a la protecció de la salut, un medi ambient adequat i un habitatge digne. Conseqüentment, resulta completament ineludible la seua ferma protecció per part dels poders públics.

Per tot això, el Síndic recomana a l’Ajuntament d’Albatera que, ja que no es complixen les condicions imposades per l’Acord de la Junta de Govern Local, entre estes, obtindre l’autorització dels veïns afectats, s’ordene la retirada dels tendals i de les cadires ubicats al costat de l’habitatge de l’autor de la queixa.

Vegeu el contingut íntegre de la Resolució del Síndic.

Notícies relacionades