Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Recomanem a Moncada que agilite els tràmits de devolució d’un aval bancari a un veí

Actualitat del Síndic

Recomanem a Moncada que agilite els tràmits de devolució d’un aval bancari a un veí

03-02-2015
Recomanem a Moncada que agilite els tràmits de devolució d’un aval bancari a un veí

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha tramitat la queixa d’un veí de Moncada que indicava que l’Ajuntament no havia complit amb la recomanació del Síndic de febrer del 2013, en què el defensor instava el consistori a adoptar totes les mesures necessàries per a evitar els perjudicis que injustament estava suportant l’interessat, a causa del manteniment dels avals per a garantir el pagament de les quotes d’urbanització.

Per la seua banda, l’Ajuntament de Moncada comunicava al Síndic que, al juliol del 2013, es va iniciar el procediment per a la resolució de l’adjudicació del Programa d’Actuació Integrada (PAI), però que encara no s’havia adoptat l’acord definitiu relatiu a l’expedient que inclourà, entre altres qüestions, la satisfacció de les pretensions de l’interessat que, davant de la legislació que hi és aplicable, corresponen acordar (…).

En la fase d’al·legacions, l’autor de la queixa insistia a denunciar l’excessiva tardança a concloure el procediment, atés que l’aval bancari que va presentar el promotor en 2008, per un import de 70.085.64 euros, encara no se li ha tornat. A més, segons l’interessat, a banda del cost de l’aval, es troba el fet que el banc té pignorats accions i depòsits per este valor, dels quals no pot disposar (…).

Per tot el que hem dit, el Síndic ha recomanat a l’Ajuntament de Moncada que, tenint en compte el dilatat període de temps transcorregut des del 31 de juliol del 2013 –data d’inici del procediment de resolució de l’adjudicació del PAI– s’agilite la terminació d’este procediment i s’acorde la devolució de l’aval bancari a l’interessat.

Podeu consultar el contingut íntegre de la resolució del Síndic sobre esta matèria.

 

Notícies relacionades