Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Recomanem millores en l’aplicació dels drets sexuals i reproductius de les dones a la Comunitat Valenciana

Actualitat del Síndic

Recomanem millores en l’aplicació dels drets sexuals i reproductius de les dones a la Comunitat Valenciana

13-03-2015
Recomanem millores en l’aplicació dels drets sexuals i reproductius de les dones a la Comunitat Valenciana

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana acaba de dirigir a l’Administració una sèrie de recomanacions per a avançar en matèria d’igualtat, en concret sobre els drets sexuals i reproductius de les dones. En este sentit, la primera proposta del defensor és optimitzar la coordinació entre les diverses administracions afectades perquè els projectes i les accions empreses es duguen a terme de la manera més eficaç i efectiva possible.

Esta investigació es va iniciar a petició de la Plataforma Feminista, la qual denunciava mancances per part dels poders públics quant a la protecció de la maternitat, la planificació familiar per a previndre embarassos no desitjats, com també l’accés a les tècniques de reproducció assistida.

Quan parlem de drets sexuals i reproductius ens referim al dret de totes les persones a assolir els més elevats estàndards de salut sexual, incloent-hi l’accés als servicis de salut sexual i reproductiva. En este sentit, d’acord amb el Síndic, l’assoliment d’estos drets permet a les persones prendre decisions lliurement i sense coacció respecte de la seua orientació sexual, l’elecció lliure de parella, decidir tindre una vida sexual activa o no activa, o decidir responsablement si es vol o no tindre descendència i aconseguir una vida sexual satisfactòria, plaent i segura.

Després d’analitzar tota la informació remesa per l’Administració, el defensor valencià ha proposat una sèrie de mesures, algunes dirigides a vetlar pels drets i per les oportunitats de les dones més vulnerables, entre les quals destaquem la promoció d’accions específiques de suport a la inserció laboral amb especial atenció a les dones amb discapacitat.

Esta institució està convençuda que l’educació és un dels mitjans més valuosos per a arribar a la igualtat entre dones i homes, com també per a eliminar els persistents estereotips sexistes. Per això, el síndic ha sol·licitat a la Conselleria d’Educació que elabore plans anuals de coeducació en cada nivell del sistema educatiu valencià. També ha recomanat ampliar la cobertura del Programa d’Intervenció en Educació Sexual (PIES).

Igualment, el Síndic és partidari de garantir l’oferta d’ensenyament no reglat, especialment per a les dones en zones rurals, amb l’objectiu que desenvolupen les seues capacitats en relació amb la seua salut, les microempreses, l’agricultura i els seus drets legals.

Finalment, el Síndic considera oportú, i així ho recull en una de les seues recomanacions dirigides a la Conselleria de Sanitat, garantir l’accés a les tècniques de reproducció assistida a les dones, independentment de la seua orientació sexual o de l’estat civil, com també l’accés universal a les pràctiques clíniques efectives de planificació de la reproducció a través de la incorporació d’anticonceptius d’última generació.

Arribats a este punt, el defensor recorda que des d’esta institució s’han tramitat diverses queixes relacionades amb esta matèria. En una d’estes queixes, presentada pel col·lectiu Lambda, relativa a la cirurgia de canvi de sexe, el Síndic plantejava la gratuïtat d’esta cirurgia. En una altra presentada per Compromís, sobre l’exclusió de lesbianes i dones soles dels tractaments de reproducció assistida, el defensor va recomanar que es garantira el dret a les tècniques de reproducció assistida, independentment del seu estat civil i de la seua orientació sexual. Així mateix, destaquem també la queixa presentada pels col·lectius LGBT, Lambda València, Diversament i GALEHI sobre l’assetjament escolar homofòbic i transfòbic, en la qual instàvem la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports que actualitzara la normativa reguladora d’elaboració dels plans de convivència i els seus protocols en els centres educatius de la Comunitat Valenciana.

Adjuntem l’enllaç a les recomanacions del Síndic sobre drets sexuals i reproductius de les dones.

 

 

Notícies relacionades