Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Reiterem a l’Ajuntament de Castelló que tramite la petició de demolició d’unes obres il·legals

Actualitat del Síndic

Reiterem a l’Ajuntament de Castelló que tramite la petició de demolició d’unes obres il·legals

18-02-2015
Reiterem a l’Ajuntament de Castelló que tramite la petició de demolició d’unes obres il·legals

Fa uns mesos, es va dirigir a esta institució una veïna per a comunicar-nos que la recomanació que el Síndic va dirigir a l’Ajuntament de Castelló al juliol del 2013 i que este va acceptar, en què demanava restablir la legalitat urbanística a causa d’unes obres il·legals, no s’havia complit. D’acord amb la interessada, ni s’hi havien imposat les multes ni s’havien executat de manera subsidiària els treballs de demolició de les obres. Esta situació va motivar l’obertura d’un nou expedient.

D’acord amb la informació facilitada al Síndic, l’afectada va presentar la primera denúncia a l’Ajuntament de Castelló l’any 2010 i, segons reconeix el mateix consistori, el procediment de restauració de la legalitat urbanística iniciat a petició de l’afectada va caducar, per la qual cosa es va haver d’iniciar un nou expedient. En total, han transcorregut més de quatre anys sense que este assumpte s’haja resolt.

L’Ajuntament de Castelló, per la seua banda, ha informat el defensor que el negociat administratiu que s’encarrega d’estos assumptes està actualment atenent més de 400 expedients i que els va tramitant d’acord amb els mitjans disponibles i de la gravetat dels fets.

En este sentit, el Síndic entén que no és sempre fàcil reaccionar amb promptitud davant de totes les infraccions urbanístiques que es cometen en un terme municipal. Però en este cas concret, en el qual s’ha detectat i s’ha denunciat un incompliment de la norma urbanística, les autoritats locals tenen l’obligació de restablir la legalitat urbanística vulnerada en el termini màxim de quatre anys des de la total terminació de les obres, ja que, en cas contrari, les obres il·legals acaben consolidant-se sense poder ordenar-ne la demolició. Així mateix, el defensor insistix en el fet que l’Administració local ha de respectar la pròpia normativa urbanística i exercir un control preventiu i repressiu de les activitats constructives que es realitzen en el terme municipal.

D’acord amb el defensor del poble valencià, la disciplina urbanística va més enllà del que poguera considerar-se un mer problema de construccions i llicències; l’urbanisme engloba, ni més ni menys, que l’equilibri de les ciutats i del territori en general. Per tot això, Cholbi considera que és un acte molt greu que les normes que s’han establit pensant en la justícia, la certesa i el bé comú, després, mitjançant actes injustos, s’incomplisquen; una vegada generalitzat l’incompliment és difícil saber fins on es pot arribar.

Per tot això, el Síndic ha recomanat a l’Ajuntament de Castelló que, tenint en compte el temps transcorregut des de la primera denúncia presentada, s’impulse la tramitació de l’expedient per a restablir la legalitat urbanística conculcada i així evitar que prescriga l’acció per a demolir les obres il·legalitzables, i que es resolga el recurs de reposició pendent i es permeta la continuïtat en la tramitació de l’expedient de referència.

Notícies relacionades