Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Resolució del Síndic perquè es revise la taxa de 33 euros que s’aplica per a reclamar en el sector energètic

Actualitat del Síndic

Resolució del Síndic perquè es revise la taxa de 33 euros que s’aplica per a reclamar en el sector energètic

14-03-2012
Resolució del Síndic perquè es revise la taxa de 33 euros que s’aplica per a reclamar en el sector energètic

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, s’ha dirigit a la Conselleria d’Economia, Indústria i Comerç a fi que modifique la normativa que regula la taxa perquè els consumidors i usuaris puguen formular reclamacions en el sector energètic. (Llei 9/2011, de la Generalitat)

La investigació del Síndic respon a la queixa presentada per la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana davant d’esta institució, en què manifestava la seua disconformitat amb la taxa de 33 euros aprovada per la Conselleria perquè els consumidors i usuaris puguen formular reclamacions en matèries corresponents a electricitat i gas.

Segons explicava la Unió de Consumidors en el seu escrit un ciutadà que reclame una devolució de 15 euros per excés de facturació, no farà res perquè l’import de 33 euros que ha de pagar per a exercir els seus drets és superior a l’import reclamat. Amb esta taxa s’evita que molts ciutadans vulguen reclamar xicotetes quantitats, perquè al cap i a la fi perden diners i temps.

En la seua resolució, Cholbi raona a la Conselleria que tant la Constitució espanyola com l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana establixen que l’Administració ha de garantir la defensa dels consumidors i usuaris. A més, Cholbi ha indicat que, entre els drets bàsics dels consumidors de la Comunitat Valenciana (recollits en la Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat), es troba el de disposar de procediments eficaços de protecció dels seus drets, especialment davant d’aquelles situacions d’inferioritat, subordinació o indefensió en què puguen trobar-se; la protecció dels seus legítims interessos econòmics i socials, particularment davant de pràctiques deslleials o la inclusió de clàusules abusives en els contractes.

El Síndic entén que difícilment es pot aconseguir una adequada protecció dels consumidors i usuaris en matèria energètica si s’imposa una barrera per a fer-ho en forma de taxa. Cholbi manté que la relació entre consumidor i subministrador del servici es troba en desequilibri i que, en moments de crisi, quan les reclamacions es multipliquen, s’hauria d’evitar posar traves econòmiques, com ara el pagament d’una taxa, per a exercir el dret a presentar una reclamació.

 

(Consulteu el contingut íntegre de la Resolució del Síndic)

Notícies relacionades