Actualitat

Actualitat del Síndic

Trastorn de l’espectre autista en menors

06-06-2014
Trastorn de l’espectre autista en menors

 

La síndica de Greuges e.f. de la Comunitat Valenciana, Emilia Caballero, ha remés recentment una resolució a la Conselleria de Sanitat perquè valore la supressió dels límits d’edat en la intervenció que es finança des de l’Agència Valenciana de Salut per a atendre els menors amb trastorn de l’espectre autista (TEA).

En relació amb esta matèria, la Sindicatura porta anys treballant intensament per a aconseguir dos objectius fonamentals: el primer, garantir els drets i les llibertats dels menors amb trastorn de l’espectre autista en igualtat de condicions amb els altres menors; i el segon, conscienciar la societat del fet que el diagnòstic precoç, la investigació i la intervenció apropiada són vitals per al creixement i desenvolupament de la persona.

Així mateix, esta institució ha rebut algunes queixes presentades per pares i mares de xiquets autistes que manifesten la seua preocupació pel fet que el Programa d’Intervenció Precoç, per als casos d’autisme que aplica la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, finalitza quan el menor complix set anys d’edat.

El criteri d’esta institució coincidix amb les decisions dels tribunals de justícia que consideren que els tractaments en qüestió són de caràcter sanitari, ja que l’adequada aplicació d’un tractament que ocasione una millora de la qualitat de vida ha de ser considerat una actuació sanitària, amb independència que el seu contingut siga de naturalesa pedagògica.

Per tot això, des de la Sindicatura defensem la supressió dels límits d’edat en els casos en què els facultatius especialistes de la xarxa pública i responsables d’estos i estes menors recomanen la seua continuïtat. Tot això sense perjudici de la deguda coordinació amb els gabinets psicopedagògics escolars i els centres d’educació especial dependents de la Conselleria d’Educació, ha ressaltat Caballero.

Resolucions recents sobre esta matèria:

 http://www.elsindic.com/Resoluciones/10624811.pdf

http://www.elsindic.com/Resoluciones/10627336.pdf

 

Notícies relacionades