Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Valencia tornarà 250 euros a una persona amb discapacitat multada per aparcar en una zona reservada

Actualitat del Síndic

Valencia tornarà 250 euros a una persona amb discapacitat multada per aparcar en una zona reservada

17-06-2015
Valencia tornarà 250 euros a una persona amb discapacitat multada per aparcar en una zona reservada

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha rebut amb satisfacció la resposta de l’Ajuntament de Valencia en què acceptava la recomanació d’esta institució per a anul·lar la sanció que injustament havien imposat a un ciutadà per estacionar en una zona reservada per a persones amb discapacitat.

El defensor del poble valencià va iniciar la investigació a la fi del febrer d’enguany, després de rebre la queixa de l’afectat. En la queixa manifestava que té reconeguda una minusvalidesa del 46% i és titular de la targeta d’estacionament expedida per l’Ajuntament d’Utiel, ciutat en què residix. Segons el seu escrit, va aparcar el vehicle a la ciutat de Valencia, en una plaça reservada per a persones amb discapacitat i va posar la targeta en lloc visible. No obstant això, un agent de la policia local el va sancionar per considerar que la targeta no era la reglamentària. Quan va rebre la denúncia, hi va interposar un recurs i va aportar la documentació justificativa, però va ser rebutjat i a hores d’ara té embargat el compte de què és titular la seua mare de 80 anys.

Segons l’interessat, l’Ajuntament de Valencia havia emés unes targetes amb xip que diferixen de les d’Utiel i este va ser el motiu de la sanció. No obstant això, l’Ajuntament de Valencia manté que l’agent de la policia local va multar l’interessat per estacionar en una zona reservada per a persones amb discapacitat amb una targeta que no complia amb els requisits mínims, emplenada a mà, sense encuny, ni holograma.

Per la seua banda, l’interessat va aportar un informe de la treballadora social de l’Ajuntament d’Utiel que avalava que el document amb què va ser multat complia tots els requisits (segells, encunys i hologrames). Tot i amb això, l’informe municipal reconeix que, en el moment de la denúncia, la targeta estava deteriorada pel pas del temps, i el segell de l’Ajuntament d’Utiel quasi no s’hi distingia, però insistia en la seua autenticitat.

D’acord amb el Síndic, en este cas concret està acreditat que la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat que va motivar la sanció sí que tenia encuny de l’Ajuntament d’Utiel i holograma (tal com indica l’informe de l’Ajuntament). A la qual cosa afegix que és possible que, tal com indica l’informe, el policia local no poguera veure-hi amb molta claredat estos elements, i menys encara des de fora del vehicle a través del vidre.

Per tot això, el Síndic va instar l’Ajuntament de Valencia que iniciara un procediment de responsabilitat patrimonial d’ofici i tornara a l’interessat la quantitat cobrada del seu compte (248,55 euros) «per considerar que les al·legacions que es van presentar al moment oportú per l’interessat, la persona denunciada, haurien d’haver comportat l’estimació del recurs per part de l’Ajuntament de Valencia i l’anul·lació de la sanció».

Finalment, l’Ajuntament de Valencia ha informat el Síndic que accepta la seua recomanació i que s’iniciaran les actuacions escaients a fi de tornar l’import embargat indegudament.

 

 

Consulteu el contingut íntegre de la resolució del Síndic sobre este assumpte.

Notícies relacionades