Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Xàbia accepta la recomanació del Síndic i tramita les llicències de primera ocupació dels habitatges de La Maquetona

Actualitat del Síndic

Xàbia accepta la recomanació del Síndic i tramita les llicències de primera ocupació dels habitatges de La Maquetona

07-03-2017
Xàbia accepta la recomanació del Síndic i tramita les llicències de primera ocupació dels habitatges de La Maquetona

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha rebut amb satisfacció la resposta de l’Ajuntament de Xàbia en què accepta la recomanació que el defensor del poble valencià va dictar fa un mes per a desbloquejar la tramitació de la llicència de primera ocupació d’un habitatge unifamiliar al municipi.

L’afectat va acudir al Síndic després d’haver sol·licitat tres vegades (la primera en 2011 i l’última a l’abril del 2016) i sense èxit la llicència de primera ocupació per a la seua casa, situada a la Maquetona, el Pla parcial de la qual es va aprovar en 1993 amb un projecte d’urbanització que data de 1996. Segons va comunicar el consistori al síndic “per a poder continuar amb la tramitació de la llicència de primera ocupació hauran d’estar rebudes amb caràcter previ les obres d’urbanització”.

En la seua resolució el defensor de poble valencià recorda a l’Ajuntament de Xàbia que l’Administració local té competències per a adoptar les mesures necessàries a fi que l’agent urbanitzador complisca amb les seues obligacions contretes, entre les quals es troba el fet que les obres d’urbanització s’executen i es recepcionen dins dels terminis establits legalment.

Per tant, per al Síndic no és raonable que, en aquest cas concret i després que hagen transcorregut vint anys des de l’aprovació del projecte, l’Ajuntament no haja adoptat aquestes mesures a fi que l’urbanitzador complira amb els seus compromisos d’urbanització dins dels terminis fixats. És més, l’Ajuntament estava al corrent que aquesta situació estava perjudicant persones que, com en el cas de l’interessat, no se’ls atorga la llicència de primera ocupació, per la qual cosa podia haver optat per l’execució subsidiària d’aquestes obligacions.

Per tot això, a la fi de gener de 2017, el Síndic va recomanar a l’Ajuntament de Xàbia que resolguera la sol·licitud de llicència de primera ocupació presentada per l’interessat. Segons el seu parer, es podria entendre que, després de tants anys des de l’execució d’aquestes obres d’urbanització del Pla parcial La Maquetona, se n’haja produït una recepció tàcita.

Recentment, el consistori ha contestat al Síndic que acceptava la seua recomanació i assumia els arguments esgrimits en la seua resolució. Així mateix, ha comunicat que, si bé és cert que des de l’Ajuntament es van dur a terme actuacions per a exigir al promotor del Pla parcial de la Maquetona la conclusió de les obres d’urbanització, la gran acumulació d’expedients per resoldre, juntament amb l’escassetat de mitjans de l’Administració local, va dificultar el compliment de les seues obligacions municipals. Per a resoldre aquesta situació, l’Ajuntament ha ordenat que de manera immediata es duga a terme “visita d’inspecció a la parcel·la i habitatge a l’efecte de comprovar si l’obra realitzada s’adequa al projecte tècnic” que va servir per a la concessió de la llicència d’obra major i així desbloquejar la tramitació de la sol·licitud de primera ocupació d’aquest habitatge i de tots aquells que es troben ubicats dins del Pla parcial esmentat.

Consulteu la resolució del Síndic sobre aquest assumpte.

Notícies relacionades