Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Compareixença del Síndic davant la Comissió de Peticions de les Corts amb motiu de l’informe especial sobre salut mental

Actualitat del Síndic

Compareixença del Síndic davant la Comissió de Peticions de les Corts amb motiu de l’informe especial sobre salut mental

12-05-2016
Compareixença del Síndic davant la Comissió de Peticions de les Corts amb motiu de l’informe especial sobre salut mental

 

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, i l’adjunt primer, Ángel Luna, han presentat avui davant dels membres de la Comissió de Peticions de les Corts l’informe especial L’atenció residencial a persones amb problemes de salut mental a la Comunitat Valenciana.

Durant la seua intervenció, Ángel Luna ha assenyalat que este informe monogràfic posa de manifest dues preocupacions ben greus. D’una banda, la defensa del dret a la llibertat de les persones amb malaltia mental, un dret bàsic de tota la ciutadania que, de vegades, pot arribar a passar desapercebut. Els ingressos de les persones amb malaltia mental crònica es produïxen en alguns casos contra la seua voluntat, arran d’una resolució judicial. D’acord amb el defensor del poble valencià, estes persones han de veure protegit i salvaguardat l’exercici efectiu dels seus drets fonamentals.

D’una altra banda, l’informe aborda la problemàtica des de la perspectiva del dret fonamental a la salut, que està recollit, tant en l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i la Constitució espanyola, com en els acords sanitaris internacionals. Sobre este aspecte, la Sindicatura ha detectat grans deficiències en els mecanismes d’atenció a la salut mental que, segons Ángel Luna, tenen a veure amb diverses causes: la falta de planificació i coordinació entre les conselleries, un cert “caos” en la regulació dels centres d’atenció residencial a malalts de salut mental i la falta de recursos, tant materials com personals, que provoca que el procediment d’atenció als malalts mentals es base principalment en l’internament, de manera que es dificulta la seua integració en la societat.

L’adjunt primer ha subratllat que actualment hi ha massa incapacitacions judicials totals, fet que va en contra de les recomanacions de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, del Tribunal Constitucional i de la mateixa Fiscalia General de l’Estat, que opten per les incapacitacions parcials en lloc de les totals i advoquen per l’exercici de la curatela en compte de la tutela. Així mateix, també ha destacat la recomanació d’adscriure a la Generalitat les funcions, els centres i els servicis que encara gestionen les diputacions provincials en matèria de salut mental.

L’informe especial sobre salut mental, que pot ser consultat en esta mateixa pàgina web, culmina amb l’emissió de trenta-una recomanacions que van dirigides a les administracions públiques implicades perquè siguen estudiades i hi emeten el pronunciament corresponent.

 

Notícies relacionades