Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Comprovació de valors de l’impost de transmissions patrimonials

Actualitat del Síndic

Comprovació de valors de l’impost de transmissions patrimonials

11-04-2016
Comprovació de valors de l’impost de transmissions patrimonials

 

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana s’ha dirigit recentment a la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic per a resoldre el problema plantejat per un ciutadà sobre la liquidació complementària per l’impost de transmissions patrimonials, després de la compra d’unes places de garatge.

L’interessat va adquirir en 2013 tres places de garatge per un valor total de 13.700 € i va pagar 1.370 € d’impost de transmissions patrimonials. Dos anys més tard, al juny de 2015, l’Administració li va comunicar l’inici d’un procediment de comprovació de valors a l’empara de l’Ordre 23/2013, pel qual li reclamaven uns altres 5000 € a més del que ja havia abonat.

L’interessat manifestava el seu desacord amb la valoració feta per la Conselleria per “no ser real”, ja que no havien tingut en compte el descens dels preus en el mercat immobiliari en els últims anys i, a més, insistia en el fet que cap tècnic havia visitat els immobles per a veure el seu estat, per la qual cosa no comprenia com d’una compra de 13.700 € havia de pagar 6.500 € d’impostos. 

Després de l’estudi detallat de l’expedient de queixa, el Síndic deduïx que l’Ordre 23/2013 que va entrar en vigor el 28 de desembre de 2013 no s’aplicava a este supòsit, ja que l’impost de transmissions patrimonials havia sigut meritat abans de la data de publicació de la norma. 

A més, el defensor del poble valencià recorda a la Conselleria els pronunciaments dels tribunals de justícia sobre este assumpte. El més recent és una sentència d’octubre de 2015, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que anul·la l’esmentada ordre creada pel Consell per a calcular este impost, ja que entén que esta establix un sistema de valoracions amb falta de motivació i no individualitzat. En este sentit, insta el Consell a individualitzar les valoracions immobiliàries atenent a l’estat real de l’immoble, les seues circumstàncies físiques, la seua conservació, la seua antiguitat i altres condicionants del seu preu, i que no es limite a aplicar uns coeficients genèrics, vàlids per a qualsevol immoble situat al mateix terme municipal.

En total sintonia amb la decisió del TSJCV, esta institució considera que les dades que consten en la Direcció General de Cadastre han de ser contrastades in situ per l’Administració mitjançant una visita a l’immoble, ja que la descripció cadastral no ha de coincidir necessàriament amb la realitat i, de fet, actualment, està molt per damunt del valor de mercat.

Per tot això, el Síndic ha recomanat a la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic que faça una nova liquidació, en què valore la situació actual i real de l’immoble sobre la base de la sentència esmentada que ha anul·lat l’Ordre 23/2013 i que, a més a més, la data en què es va produir la meritació de l’impost és anterior a l‘entrada en vigor de l’Ordre 

Consulteu el contingut de dues resolucions del Síndic sobre la disconformitat de procediment quant a la comprovació de valors.

     

 

 

Notícies relacionades