Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Demanem que la renda garantida de ciutadania recupere la seua finalitat d’afavorir la inserció sociolaboral 

Actualitat del Síndic

Demanem que la renda garantida de ciutadania recupere la seua finalitat d’afavorir la inserció sociolaboral 

11-12-2015
Demanem que la renda garantida de ciutadania recupere la seua finalitat d’afavorir la inserció sociolaboral 

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha dirigit una sèrie de recomanacions a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a millorar la gestió i tramitació de la renda garantida de ciutadania, una prestaci&ooacute; que té com a finalitat aportar un suport econòmic que permeta afavorir la inserció sociolaboral de les persones que no tinguen recursos suficients per a mantenir un adequat benestar social i familiar.

Avui dia, l’accés a la renda garantida de ciutadania proporciona a les persones que es troben en situació de pobresa i exclusió una base imprescindible per a la participació en la vida de la comunitat, tornar a connectar amb el món del treball i viure una vida digna. Es tracta, per tant, de l’última instància, l’únic suport financer disponible, tant per a les persones que no poden accedir a un treball remunerat, com per a aquelles que han treballat i han esgotat les prestacions a les quals tenen dret.

Segons les dades de l’Enquesta de Població Activa corresponent al tercer trimestre de 2015, el 9,4 % de les llars de la Comunitat Valenciana té tots els seus membres en l’atur (187.900 llars) i el nombre de famílies sense cap tipus d’ingrés a la Comunitat Valenciana es va situar, al març de 2015, en 19.000 famílies amb fills menors de 16 anys al seu càrrec. Els sol·licitants de prestació de renda garantida de ciutadania han augmentat anualment i s’ha arribat als 22.981 en l’any 2014.

El Síndic considera que l’actual gestió del programa de renda garantida de ciutadania ha provocat la pèrdua de la seua finalitat última, que no és una altra que la inserció sociolaboral dels seus perceptors. Esta distorsió està clarament reflectida en la renúncia de la pròpia Administració a convocar les comissions mixtes encarregades d’elaborar els plans d’inserció laboral dels beneficiaris de la prestació, amb la qual cosa la RGC és reduïda a una mera prestació econòmica i abandona la possibilitat de donar suport a la inserció laboral dels ciutadans/es a qui se’ls va concedir la prestació.

En este sentit, el Síndic recomana la reactivació de les comissions mixtes (Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, i Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball) que són les responsables de l’elaboració dels plans d’inserció laboral. Així mateix, ha sol·licitat l’activació de la comissió de seguiment de la renda garantida de ciutadania perquè, a través dels processos d’avaluació, este programa s’ajuste de manera permanent a les noves necessitats.

D’altra banda, segons els últims informes de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, a hores d’ara hi ha 14.000 sol·licituds de renda garantida de ciutadania pendents de resolució. Sobre esta qüestió, el defensor del poble valencià ha recordat a l’Administració la seua obligació legal de resoldre dins de termini i li ha demanat que amplie el pressupost assignat a este programa a fi de resoldre amb la màxima celeritat les sol·licituds actualment pendents. La demora excessiva en la resolució d’expedients “augmenta, encara més si és possible, el patiment suportat per les persones sense recursos i les seues famílies”. En relació amb este retard, el Síndic retreu a l’anterior Conselleria de Benestar Social la seua intenció de reconéixer efectes econòmics des de la data de resolució i no des de la presentació de la sol·licitud “i així intenta evitar els efectes econòmics derivats d’una mala pràctica”.

Des d’esta institució també s’aposta per la revisió de les condicions d’accés i de les quanties assignades a la prestació (especialment, les quanties assignades per fill/a i la seua possible situació de discapacitat), de manera que esta s’adapte al nou perfil d’usuari/ària i que realment assegure unes condicions de vida digna.

Finalment, el defensor demana que es promoga i s’amplie la col·laboració amb els ajuntaments per a agilitar la tramitació de les sol·licituds i el posterior lliurament i distribució de la prestació pública en concepte de renda garantida de ciutadania.

Consulteu el contingut íntegre de la resolució del Síndic sobre esta matèria

Notícies relacionades