Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Demanem un educador a temps complet per a un alumne amb epilèpsia

Actualitat del Síndic

Demanem un educador a temps complet per a un alumne amb epilèpsia

30-06-2016
Demanem un educador a temps complet per a un alumne amb epilèpsia

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, va rebre fa uns mesos la queixa d’un veí de la Ribera Alta, en la qual, tot i que reconeixia la bona voluntat del centre educatiu, denunciava deficiències en l’atenció al seu fill amb una epilèpsia resistent als fàrmacs. Durant este curs en primer de batxillerat, el menor ha comptat amb una educadora a mitja jornada, una dedicació parcial que segons el pare no és suficient per la idiosincràsia de la malaltia que patix el seu fill. A més a més, des del començament del mes de novembre, a causa de problemes d’ajustos amb la medicació, el menor té episodis de crisis quasi diàriament. Davant d’este nou escenari, la família va dispensar al centre la medicació de rescat (vital per al menor davant d’una crisi convulsiva), però al cap de poc els va ser retornada, amb el vistiplau de la inspecció educativa, i hi al·legaven que “no estan obligats a administrar medicaments”. 

Així mateix, el pare també va traslladar al defensor del poble valencià diversos incidents que han provocat l’obertura d’expedients a l’alumne i que il·lustren la necessitat d’una atenció permanent per al seu fill. Es tracta de crisis epilèptiques que minven la seua capacitat de control, la qual cosa provoca esclats d’ira, seguits de fugida i posterior defalliment, amb pèrdua de consciència.

D’una banda, el Síndic de Greuges aplaudix la iniciativa conjunta de la Conselleria de Sanitat Universal i la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, de crear un protocol d’atenció sanitària específica per a l’alumnat amb alguna malaltia crònica en els centres d’educació obligatòria. Este protocol comporta que cada centre d’educació obligatòria que depén de l’Administració educativa tinga adscrit un centre de salut de referència, amb el qual treballarà coordinadament per a valorar les necessitats d’atenció sanitària d’una manera particular i establiran les instruccions adequades per a cada cas.

Ara bé, les circumstàncies d’este cas concret, avalades pels múltiples informes mèdics i amb presència de crisis de diferents graus al llarg del dia, fan que el menor no puga romandre sol en cap moment, ni separar-se de la seua medicació. És per això que esta institució considera escaient l’assistència d’un professional de suport a temps complet, a fi d’evitar danys irreparables al menor i de no provocar situacions d’estrés i tensió, tant al menor com als companys i el professorat, davant de les conductes impredictibles de l’alumne. 

Per tot això, el Síndic de Greuges ha recomanat a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport que, amb caràcter d’urgència, dote este IES d’un educador/a a temps complet per a atendre les necessitats vitals de l’alumne. Igualment, el defensor també creu necessari que el personal docent del centre en qüestió estiga qualificat per a una possible intervenció sanitària a l’alumne. Finalment, Cholbi ha instat que es revisen els expedients relacionats amb este menor, ja que els episodis d’indisciplina podrien respondre a una manifestació de la seua malaltia i de la medicació pautada, i no a actituds conductuals negatives.

Així mateix, esta institució fa seues les reivindicacions d’associacions de pares i mares d’alumnes amb necessitats educatives especials, les quals exigixen per als seus fills, molts d’ells malalts crònics, una atenció que supere qualsevol obstacle i permeta la seua normalització escolar. En definitiva, la dotació de professionals específics de suport, com també dels recursos materials i les ajudes tècniques necessàries per a assolir els objectius establits per a tot l’alumnat.

Notícies relacionades