Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Dia Europeu per la Igualtat Salarial entre Dones i Homes 

Actualitat del Síndic

Dia Europeu per la Igualtat Salarial entre Dones i Homes 

22-02-2016
Dia Europeu per la Igualtat Salarial entre Dones i Homes 

Segons les últimes dades publicades al juny de 2015 per l’INE, la bretxa salarial entre homes i dones a Espanya continua augmentant. A la Comunitat Valenciana, les dones guanyen un salari mitjà d’un 24,24% menys que els homes; una xifra difícil d’assumir si tenim en compte que les dones representen un 60% de les persones que estudien en les universitats espanyoles.

Malgrat els esforços actuals per a aconseguir la igualtat real en la societat i el mercat laboral, la veritat és que els avanços arriben amb massa lentitud. La diferència salarial entre homes i dones continua reflectint la discriminació i les desigualtats en el nostre mercat laboral. 

En el Síndic estem convençuts que la independència econòmica és clau per a aconseguir que les dones exercisquen un control real sobre les seues vides, gaudisquen de plena llibertat i de l’anhelada igualtat. L’Administració ha de prestar una atenció especial, a causa de la seua major vulnerabilitat, a les dones d’edat avançada, les mares soles, dones amb discapacitat, immigrants o pertanyents a alguna minoria ètnica.

El dret a la igualtat salarial i la no-discriminació retributiva entre dones i homes és un dret reconegut expressament en la Constitució espanyola (article 35 CE) i en l’article 11 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. En este sentit, l’article 21 de la Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes, preveu establir instruments per a lluitar contra esta discriminació:

Els departaments de l’Administració autonòmica competent en matèria d’ocupació hauran d’establir els instruments adequats al servici de la Inspecció de Treball per a controlar i fer complir a les persones ocupadores el principi d’igualtat de remuneració de dones i homes per un mateix treball o per treballs del mateix valor, com també qualsevol altra mesura que consideren necessària per a assegurar el principi d’igualtat de remuneració.

 

Notícies relacionades