Actualitat

Actualitat del Síndic

Dia Mundial de la Salut Mental 10 d’octubre

10-10-2016
Dia Mundial de la Salut Mental 10 d’octubre

Avui, dilluns 10 d’octubre, se celebra en més de 100 països el Dia Mundial de la Salut Mental, una iniciativa posada en marxa des de la Federació Mundial de la Salut Mental.

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana vol unir-se a esta commemoració i exigir el reconeixement efectiu dels drets que totes les persones amb problemes de malaltia mental tenen reconeguts per la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (ONU, 13 de desembre de 2006).

Avui també volem reconéixer i agrair la dedicació i el compromís de totes les entitats, familiars i professionals que treballen, dia rere dia, a fi d’assolir el compliment de la Convenció per a les persones amb problemes de salut mental.

Per la nostra banda, volem recordar que la lluita per a assolir uns nivells més elevats de qualitat en les polítiques que les administracions públiques han de posar en funcionament per a l’atenció a persones amb problemes de salut mental és una constant en l’activitat del Síndic de Greuges; el nostre Informe especial: Atenció residencial a persones amb problemes de salut mental a la Comunitat Valenciana, presentat en Les Corts el passat mes de maig, és un altre exemple de la nostra implicació i compromís en la defensa dels seus drets. Les trenta-una recomanacions que conté l’Informe especial van ser enviades a les institucions implicades a fi que s’hi pronunciaren i ens informaren respecte de la seua implantació pràctica.

El Síndic de Greuges fa un seguiment periòdic del grau de compliment de les recomanacions emeses en els seus informes i queixes, amb una especial dedicació als col·lectius més vulnerables, com és el de persones amb problemes de salut mental.

Des del Síndic reconeixem els esforços i felicitem l’Administració autonòmica per l’elaboració i la publicació de l’Estratègia de Salut Mental de la Comunitat Valenciana 2016-2020, un document que cobrix el buit existent en planificació estratègica d’esta matèria des de l’any 2001; tot i amb això, mostrem la nostra preocupació per les importants dificultats que continuen existint a la Comunitat Valenciana en matèria de coordinació sociosanitària, les quals dificulten en gran manera la implantació i l’eficiència dels plans estratègics dissenyats.

Igualment, esperem que en breu l’Administració puga posar-se al dia en els pagaments a entitats l’activitat de les quals té com a objecte l’atenció a persones amb problemes de salut mental. Estes demores tenen com a conseqüència retards en els pagaments de les nòmines dels seus professionals, com també dels pagaments a proveïdors, fet que genera efectes negatius en la qualitat de les prestacions a les persones amb problemes de salut mental i, per tant, poden comportar la vulneració dels seus drets.

Notícies relacionades