Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic aborda la situació dels drets de les persones majors d’edat tutelades per la Generalitat

Actualitat del Síndic

El Síndic aborda la situació dels drets de les persones majors d’edat tutelades per la Generalitat

10-03-2017
El Síndic aborda la situació dels drets de les persones majors d’edat tutelades per la Generalitat

La discapacitat és part de la diversitat humana

La malaltia mental greu, l’Alzheimer avançat, com també altres malalties associades a la tercera edat i deficiències persistents de caràcter físic o psíquic solen ser el denominador comú de les persones amb capacitat d’obrar modificada per sentència judicial. Quan aquestes persones no tenen familiars que puguen ocupar-se de les noves responsabilitats, la Generalitat Valenciana n’assumeix la protecció.  

El nombre de persones amb capacitat d’obrar modificada i tutelades per la Generalitat Valenciana ha crescut de forma molt significativa durant els últims anys, una realitat coneguda i assumida pels professionals de les unitats tècniques de tutela de la nostra Comunitat. Aquesta és una de les conclusions a què arriba el defensor del poble valencià en la investigació que ha publicat recentment sobre la tutela de persones majors a càrrec de la Generalitat Valenciana.

Per al defensor del poble valencià, una de les raons que podria estar darrere d’aquest augment de casos és la falta de recursos disponibles per a atendre aquestes persones i donar suport a les seues famílies, tant des del sistema de sanitat com des dels serveis socials. “Moltes vegades, les famílies mateixes promouen davant de Fiscalia la modificació de la seua capacitat, ja que no troben resposta a les seues sol·licituds de suport”.

La realitat és que els internaments de les persones amb capacitat d’obrar modificada es prolonguen en el temps, moltes vegades durant anys, de manera que es produeix una cronificació de l’atenció residencial, la qual, de vegades, perjudica la seua evolució. Quan la Generalitat assumeix les mesures de protecció d’aquestes persones, poques voltes promou la modificació de la seua capacitat. No obstant això, el Síndic manté que la incapacitació no és una cosa rígida, sinó flexible. Així ho entén també el Tribunal Constitucional en sentenciar que la incapacitat haurà de ser “sempre revisable”.

D’acord amb les dades facilitades per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, al març de 2016 es va computar un total de 2.920 persones majors d’edat amb càrrec tutelar assumit per la Generalitat Valenciana (en el 81,5% dels casos ingressades en residències) i unes altres 50 persones amb càrrec tutelar assumit per l’ara anomenat Institut Valencià d’Atenció Sociosanitària (IVASS). 

D’aquesta xifra global, comprovem que l’Administració exerceix la tutela en 2.268 dels casos, és a dir, que per a totes aquestes persones es va declarar judicialment una incapacitat total, ja que es considerava que la seua malaltia o deficiència impedia absolutament la seua capacitat d’obrar en totes les esferes de la vida (personal, sociosanitària i patrimonial).

Només en 239 casos la Generalitat exerceix la curatela, dit amb unes altres paraules, assisteix la persona únicament en aquells actes en què la seua capacitat és modificada per sentència (generalment en l’esfera patrimonial, tractament mèdic, presa de medicació, etc.).

GVA

Tuteles

Curateles

Altres càrrecs

TOTAL

Alacant

520           

119

148

787

Castelló

184

32

44

260

València

1564

88

221

1873

TOTAL

2268

239

413

2920

El fet que l’exercici de la tutela siga molt més freqüent que el de la curatela contravé allò que s’ha acordat en la Convenció sobre Drets de les Persones amb Discapacitat. Per al Síndic, aquesta tendència és simptomàtica i podria estar vinculada a la falta de recursos del Ministeri Fiscal i de la Generalitat mateixa, en un intent d’adoptar les mesures que asseguren més “control” amb el menor nombre de recursos.

CONVENCIÓ DE L’ONU SOBRE DRETS HUMANS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

En qualsevol cas, es tracta d’unes xifres difícils d’assumir i que impliquen, com ja hem dit abans, una vulneració del que disposa la Convenció de l’ONU de Nova York, un acord que marca un abans i un després en els drets de les persones amb discapacitat. S’esdevé que Espanya va ratificar aquesta Convenció en 2008 i que així es comprometia a abandonar el model mèdic o rehabilitador per a adoptar un model social de la discapacitat basat en els drets humans, en el qual les persones amb capacitat d’obrar modificada han de disposar de suports o de l’assistència necessària per a afavorir l’autogovern en la seua presa de decisions, de manera que no siguen privades de la seua capacitat de forma absoluta.

 ADEQUAR LA XARXA DE RECURSOS RESIDENCIALS

Tot i ser més costós econòmicament i amb unes condicions de vida menys normalitzades, el Síndic detecta una utilització generalitzada dels recursos residencials convencionals (internaments) que està directament relacionada amb l’escàs i deficitari nombre de places d’altres recursos alternatius més normalitzats, com ara els habitatges tutelats o supervisats. Per això, una de les peticions del defensor és l’ampliació de la xarxa d’aquests recursos residencials de caràcter més integrador i rehabilitador.

CONTROL PATRIMONIAL DE PERSONES TUTELADES

El Síndic  conclou que l’única unitat tècnica de tuteles que compleix puntualment amb l’obligació legal de retre els comptes davant del jutjat del patrimoni de les persones tutelades és la corresponent a la territorial de Castelló. Tal com il·lustra la taula següent, tant la Direcció Territorial de València com la d’Alacant fallen a l’hora exercir amb regularitat aquesta obligació. De la informació demanada es desprén que l’actual dotació de les unitats tècniques de tuteles de les direccions territorials és insuficient. Una realitat que el Síndic insta a corregir per a acabar amb aquestes irregularitats i complir aquestes obligacions legals.

 

Nombre de càrrecs assumits

Rendició de comptes anual per càrrec

Dir. Territorial Alacant

787

147

Dir. Territorial Castelló

260

260

Dir. Territorial València

1873

221

Durant el transcurs de la investigació, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha comunicat al Síndic que té previst implantar un nou model de gestió dels càrrecs tutelars més coincident amb el que disposa la Convenció de Nova York sobre els drets de les persones amb discapacitat. Aquest nou model passa per assignar a l’IVASS la funció de gestió dels càrrecs tutelars, és a dir, que de manera progressiva l’IVASS esdevindria la nova entitat tutelar de la Generalitat. De fet, aquesta institució ha comprovat que la llei d’acompanyament als pressupostos 2017 ja recull aquest canvi de model, el qual, per al Síndic de Greuges, només resultarà efectiu si va acompanyat d’una ampliació dels recursos personals i pressupostaris actuals.

La resolució del Síndic, amb el detall de totes les dades per províncies i de les dotze recomanacions que s’han traslladat a al Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives sobre aquest assumpte, està publicada en la nostra pàgina web.

 

 

Notícies relacionades