Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic aconseguix que l’IVHSA pague els seus deutes amb edificis de promoció pública a Aspe

Actualitat del Síndic

El Síndic aconseguix que l’IVHSA pague els seus deutes amb edificis de promoció pública a Aspe

08-04-2013
El Síndic aconseguix que l’IVHSA pague els seus deutes amb edificis de promoció pública a Aspe

 

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha aconseguit que la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient assumisca el pagament de les quotes comunitàries de places de garatge en l’edifici de promoció pública Las Brisas, a la població alacantina d’Aspe. José Cholbi ha rebut un escrit de la consellera Isabel Bonig en el qual li comunica que accepta la reclamació formulada pel defensor del poble valencià fins al punt d’haver abonat ja les quantitats pendents, i l’informa que adoptarà les mesures oportunes per a agilitzar l’abonament d’aquelles que es meriten en el futur, el pagament de les quals correspon legalment i reglamentàriament a la Generalitat. 

La intervenció del síndic, José Cholbi, va estar motivada per la queixa presentada pel president de la comunitat de propietaris del garatge Las Brisas en què donava compte de l’impagament, per part de l’Institut Valencià de l’Habitatge (IVHSA), de les quotes comunitàries de tretze places de garatge propietat de l’Institut, com també de la quantitat de la derrama que va haver de pagar cada propietari per a adequar el garatge a la normativa vigent, atés que l’Ajuntament d’Aspe l’havia tancat per no estar adequat a la norma.

En el seu escrit de queixa, el president de la comunitat de propietaris demanava la intervenció del síndic, ja que no havia obtingut resultat en tots els escrits remesos al moment oportú a l’IVHSA. No havien rebut resposta ni tampoc els diners exigits a l’Institut com a propietari de tretze places de garatge.

José Cholbi va acceptar la queixa i va elaborar un informe de reclamació davant de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient en què, a més d’assumir els problemes de tresoreria que afecten les administracions públiques per a fer front al pagament puntual de les subvencions reconegudes als ciutadans durant la greu crisi econòmica que experimentem, recordava a la consellera l’obligatorietat de pagar les obligacions que deriven de les despeses comunes o quotes comunitàries i, amb més motiu, quan el seu impagament està perjudicant de manera considerable la resta de comuners. 

En virtut de tot el que hem dit, Cholbi recomanava a Isabel Bonig que, tenint en compte el període de temps transcorregut, adoptara les mesures escaients per a abonar íntegrament les quotes comunitàries pendents de pagament.

Tal com hem esmentat al començament, la consellera Isabel Bonig ha assumit íntegrament la recomanació del síndic i ha abonat a la comunitat de Las Brisas totes les quantitats pendents de pagament.

 

 

Notícies relacionades