Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic advertix de la indefensió del consumidor davant una presumpta manipulació del comptador de llum

Actualitat del Síndic

El Síndic advertix de la indefensió del consumidor davant una presumpta manipulació del comptador de llum

12-04-2016
El Síndic advertix de la indefensió del consumidor davant una presumpta manipulació del comptador de llum

 

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha tramitat recentment diverses queixes relacionades amb reclamacions davant de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius i Treball per sancions interposades davant d’una presumpta manipulació del comptador. En una d’estes queixes la persona afectada manifestava que, després d’una inspecció, Iberdrola li havia imposat una sanció de 3.405 € amb l’acusació de manipular el comptador. La interessada ens comunicava que l’empresa distribuïdora no la va avisar de la inspecció perquè hi estiguera present i, a més, no aportaven la prova de la manipulació.

Sobre la qüestió de fons, esta institució entén que es perseguisca el frau elèctric, però considera necessari que els drets dels consumidors queden garantits durant el procés. En este cas concret, segons l’opinió del Síndic, la companyia elèctrica no demostra que l’afectada haja fet una manipulació del comptador amb proves contundents, de manera que “ens trobem davant d’una posició d’abús de poder  per part de la companyia, ja que esta és jutge i part en la detecció del frau, i els consumidors són acusats sense proves suficients i sense haver estat presents en la inspecció del comptador, com també sense que l’acta del tècnic de la companyia incloga la signatura de cap testimoni”. Així, el consumidor ha d’abonar el que li exigixen si no vol que li tallen el subministrament. 

L’art. 51 de la Constitució espanyola establix que és obligació dels poders públics garantir la defensa dels consumidors i usuaris mitjançant la protecció de la seua seguretat, la seua salut i els seus legítims interessos econòmics. En el mateix sentit, hi ha normativa vigent autonòmica i estatal que empara la protecció del consumidor i regula les infraccions, el procediment i la competència sancionadora en matèria de defensa dels consumidors i usuaris. De fet, les sancions administratives constituïxen un dels principals instruments de què se servix l’Administració per a garantir la normativa de consum i protegir la part més dèbil en la relació de consum, és a dir, el consumidor.

Per consegüent, el defensor valencià considera que la Generalitat hauria d’impulsar un altre mecanisme que concedisca més garanties al consumidor, ja que simplement amb la paraula de la companyia elèctrica i la remissió al ciutadà d’una carta que comunique el frau i reclame el pagament de la refacturació sense més no hauria de ser suficient, sinó que s’hauria de comptar amb la verificació d’un tercer, o que la manipulació siga certificada per un organisme de control o una supervisió independent.

Per tot això, el Síndic invita l’Administració a sol·licitar proves contundents i escaients davant de la possibilitat d’una possible manipulació del comptador, com també a exercir la seua potestat sancionadora, si escau.

 

Vegeu la resolució del Síndic sobre este assumpte.  

 

Notícies relacionades