Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic aplaudeix la iniciativa de les Corts d’ampliar l’edat d’accés a les tècniques de reproducció assistida

Actualitat del Síndic

El Síndic aplaudeix la iniciativa de les Corts d’ampliar l’edat d’accés a les tècniques de reproducció assistida

19-12-2016
El Síndic aplaudeix la iniciativa de les Corts d’ampliar l’edat d’accés a les tècniques de reproducció assistida

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana valora molt positivament la proposta de les Corts d’incloure en la cartera de servicis de la sanitat pública valenciana l’accés a les tècniques de reproducció assistida a les dones majors de quaranta anys.

Al llarg de l’última dècada, en aquesta institució hem tramitat un nombre prou elevat de queixes per temes relacionats amb els tractaments de reproducció assistida en els hospitals públics de la Comunitat Valenciana, sobretot a causa de la demora en els tractaments, els límits d’edat (40 anys) per a poder sotmetre’s a aquestes tècniques i el fet de ser-ne excloses perquè ja tenen un fill sa. En totes les queixes tramitades, aquesta institució urgia l’Administració sanitària a incloure millores en la dotació de mitjans personals i materials per a atendre la creixent demanda d’utilització d’aquests tractaments per part de la ciutadania, agilitzar les llistes d’espera per a accedir-hi, com també abreujar els temps entre els cicles practicats.

Així mateix, fa uns anys el Síndic es va pronunciar sobre l’exclusió de lesbianes i dones soles dels tractaments de reproducció assistida, i instava la Conselleria a garantir el dret de les dones a les tècniques de reproducció assistida, independentment del seu estat civil i de la seua orientació sexual, atenent en primer lloc al principi d’igualtat reconegut en la nostra Constitució.

Fa poc de temps, el defensor del poble valencià ha rebut diverses queixes perquè els hospitals públics valencians no duen a terme la fecundació in vitro mitjançant ovodonació o donació d’òvuls. Es tracta d’un tractament que es practica actualment en clíniques privades i que permet a nombroses dones ser mares quan això no és possible a partir dels seus propis òvuls.

L’evolució de la ciència ha afavorit l’aparició de tractaments per a combatre els problemes d’infertilitat. Aquesta institució entén que l’Administració ha de valorar les noves necessitats de la societat en el context actual -l’augment de parelles i dones amb problemes per a concebre, el retard de la maternitat, el descens de la natalitat- i ampliar l’ús de tècniques i nous tractaments que garantisquen el drets de les persones a veure satisfeta la seua il·lusió d’una maternitat/paternitat responsable i desitjada.  

 

Notícies relacionades