Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic de Greuges urgix l’Ajuntament d’Alacant a retirar i desmantellar una antena situada al costat d’un col·legi de Rebolledo

Actualitat del Síndic

El Síndic de Greuges urgix l’Ajuntament d’Alacant a retirar i desmantellar una antena situada al costat d’un col·legi de Rebolledo

10-08-2016
El Síndic de Greuges urgix l’Ajuntament d’Alacant a retirar i desmantellar una antena situada al costat d’un col·legi de Rebolledo

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, s’ha dirigit al consistori alacantí per a reiterar-li que l’estructura metàl·lica de 28 metres d’alçària que forma una torre per a suport d’antena de telecomunicacions no té llicència municipal d’obres, per la qual cosa insta que siga retirada i desmantellada.  

Ja l’any 2010 el Síndic va dictar una recomanació en el mateix sentit, que va ser acceptada per l’Administració local. Davant de la falta de compliment de la recomanació, l’AMPA del CEIP Els Ametlers, juntament amb l’Associació de Veïns del Rebolledo, es van tornar a dirigir a esta institució per a denunciar esta falta de compliment i manifestar la seua preocupació per la salut dels veïns i escolars.

Una vegada admesa a tràmit la queixa, l’Ajuntament d’Alacant va informar el defensor del poble valencià que la instal·lació disposava de llicència de 1988 per a la construcció d’un edifici destinat a central telefònica. Posteriorment, en 1998, es va atorgar llicència d’obra menor amb projecte per a la instal·lació d’un pal al pati. Igualment, advertix que no és competència de l’Ajuntament autoritzar l’activitat i el funcionament de les estacions base de telefonia mòbil, però que ha estat en contacte amb les persones afectades a fi de buscar-hi una solució satisfactòria.

Sobre la informació remesa el Síndic de Greuges matisa en la seua resolució que “una cosa és la llicència d’activitat i de funcionament de les estacions base de telefonia mòbil, per a la qual no té competència l’Ajuntament, i una altra ben distinta és la llicència d’obra, que sí que és preceptiva i necessària per a instal·lar una torre metàl·lica de 28 metres”.

No obstant això, l’Ajuntament entén que la torre està emparada per la llicència d’obra menor amb projecte, atorgada en data 27 de febrer de 1998 per a un pal, però no ha remés al Síndic una còpia de la llicència per a poder comprovar que, efectivament, permet expressament la col·locació, ja no d’un pal qualsevol, sinó d’una torre metàl·lica de grans dimensions amb 28 metres d’alçària.

Notícies relacionades