Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic prepara un informe especial a les Corts sobre la xarxa d’atenció integral a la violència de gènere a la Comunitat Valenciana

Actualitat del Síndic

El Síndic prepara un informe especial a les Corts sobre la xarxa d’atenció integral a la violència de gènere a la Comunitat Valenciana

25-01-2016
El Síndic prepara un informe especial a les Corts sobre la xarxa d’atenció integral a la violència de gènere a la Comunitat Valenciana

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana s’ha dirigit a totes les conselleries, a les tres diputacions provincials i als ajuntaments de més de 20.000 habitants de la Comunitat Valenciana per a demanar-los dades detallades sobre els dispositius d’atenció a les dones víctimes de maltractament i a les seues filles i fills. 

Així mateix, dins de la investigació, esta institució ha sol·licitat la col·laboració d’agents socials, associacions de dones, professionals dels equips d’atenció, com també de dones usuàries que treballen a la Comunitat Valenciana en la protecció de les víctimes i l’eradicació de la violència de gènere.

La informació demanada servirà perquè el defensor del poble valencià puga avaluar la resposta que les diverses administracions públiques oferixen per a l’atenció, protecció i/o inserció de les víctimes de la violència de gènere. Els resultats d’esta investigació, com també les conclusions i recomanacions corresponents, seran presentats a les Corts Valencianes a manera d’informe especial, amb l’objectiu que coneguen detalladament esta realitat i puguen fer-ne ús en la seua activitat parlamentària.

L’any 2005, el Síndic de Greuges va publicar el primer informe en què s’analitzava esta problemàtica i hi oferíem una sèrie de recomanacions per a les mancances que s’hi van detectar. Durant este transcurs de temps hi ha hagut avanços, tant en el marc normatiu, com en la creació de mecanismes i dispositius d’atenció a les víctimes de violència de gènere, i en les actuacions dirigides a sensibilitzar i conscienciar la societat.

Tanmateix, les xifres en general i el nombre de víctimes en particular obliguen a continuar treballant amb fermesa per a acabar amb esta xacra social que no para de llevar la vida a tantes dones. La persistència d’esta violència és un obstacle greu per a la protecció dels drets humans més elementals. Els poders públics no poden defugir la seua responsabilitat a l’hora de garantir la integritat física i moral de les dones i els fills i filles víctimes d’esta violència. 

 

Notícies relacionades