Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic reclama uns punts de trobada familiar dignes que garantisquen l’interés superior del menor

Actualitat del Síndic

El Síndic reclama uns punts de trobada familiar dignes que garantisquen l’interés superior del menor

17-03-2017
El Síndic reclama uns punts de trobada familiar dignes que garantisquen l’interés superior del menor

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, està esperant que la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives es pronuncie sobre les recomanacions que el passat mes de gener li va fer arribar en relació amb el funcionament dels punts de trobada de tota la Comunitat.

En concret, el defensor del poble valencià instava la Conselleria a verificar, dins de les seues competències de control i supervisió, si la modificació de les condicions laborals del personal que presta servicis en l’empresa adjudicatària que gestiona els punts de trobada familiar havia afectat o podria afectar la prestació del servici públic i, en cas afirmatiu, que adoptara les mesures corresponents per a corregir aquesta deficiència.

En la seua resolució el defensor recorda que l’Administració ha de vetlar sempre per l’interés superior del menor, per la seua integració familiar i social, com també per la prevenció i la detecció precoç de totes aquelles situacions que poden perjudicar el seu desenvolupament personal. Per a aquesta finalitat, el defensor recomana a la Conselleria que faça un esforç organitzatiu i pressupostari que permeta un xarxa de punts de trobada familiar digna i adequada arreu de la Comunitat Valenciana.

Els punts de trobada familiar són un recurs gratuït, universal i especialitzat que depén de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, amb un objectiu clar: facilitar el compliment del règim de visites establit en situacions de crisi o ruptura familiar. Es tracta d’espais neutrals en què els menors poden exercir el seu dret a relacionar-se amb tots dos progenitors i/o altres parents mitjançant la intervenció temporal d’un equip multidisciplinari de professionals adequadament formats.

No entra dins de les competències del Síndic de Greuges decidir sobre les fórmules d’organització administrativa que ha d’emprar l’Administració per a gestionar els servicis públics. Per això, aquesta institució no entra a valorar si la gestió d’aquest servici ha de ser directa o indirecta, ni les diferents modalitats que podria adoptar (concessió, concert, creació d’entitats o fundacions, etc.). Ara bé, siga quina siga l’opció emprada per l’Administració, el Síndic entén que el servici oferit ha de ser digne i de qualitat, i encara més si tenim en compte que allò que està en joc és el benestar de xiquetes i xiquets, com també l’exercici dels seus drets a mantindre una relació adequada amb els seus familiars i/o proparents més directes.

La resolució del Síndic sobre aquesta qüestió está disponible en la nostra web.

Notícies relacionades