Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic resol un conflicte originat per un encreuament de comptadors d’aigua a Albatera

Actualitat del Síndic

El Síndic resol un conflicte originat per un encreuament de comptadors d’aigua a Albatera

24-05-2013
El Síndic resol un conflicte originat per un encreuament de comptadors d’aigua a Albatera

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha rebut amb satisfacció la resposta d’Aqualia, l’empresa concessionària del servici municipal d’aigües d’Albatera, en la qual informa que accepta la recomanació del defensor de la Comunitat Valenciana i resol amistosament la queixa formulada per la interessada davant el Síndic de Greuges.

La intervenció del Síndic està motivada per la queixa que va presentar en esta institució una ciutadana, en què indicava que, per culpa d’un error en la instal·lació dels comptadors, durant anys li van facturar el consum d’una veïna, i a l’altra persona el d’ella. Segons explicava l’afectada, quan Aqualia es va adonar de l’error, li va reclamar el pagament d’unes quantitats que ella considerava, en part, prescrites i, per tant, inexigibles.

Després d’estudiar la documentació que van aportar la interessada i l’empresa concessionària, la investigació del Síndic es va centrar en les discrepàncies entre ambdues parts, pel que fa a les quantitats degudes a l’empresa a causa d’un consum d’aigua que no se li va facturar (com a conseqüència d’un error imputable exclusivament a l’empresa) i, per tant, no va ser pagat en el moment del seu consum efectiu. 

D’acord amb el Síndic, part de les quantitats exigides a la interessada podrien trobar-se efectivament prescrites, ja que havia transcorregut folgadament el termini de prescripció de quatre anys establit en l’art. 66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que regula els terminis de prescripció dels deutes tributaris, sense que en principi l’Administració haguera dut a terme actuacions per a interrompre el còmput dels terminis de prescripció.

Per tot això, Cholbi va recomanar a l’Ajuntament d’Albatera que, en el present supòsit, revisara l’expedient i determinara amb exactitud quin és l’import del deute que la interessada manté amb eixa corporació en concepte de pagament per prestació del subministrament d’aigua potable, tenint en compte per a fer-ho, entre d’altres, la normativa que regula la prescripció dels ingressos tributaris esmentats.

Recentment, el Síndic ha rebut la resposta de l’Administració, en què ens informa que, d’acord amb la recomanació del Síndic, s’ha cancel·lat el deute corresponent a l’any 2005 (…) i s’ha resolt  amistosament la queixa formulada per l’afectada.

 

Notícies relacionades