Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic s’interessa pels problemes dels veïns del Mestrets per a tornar als seus habitatges

Actualitat del Síndic

El Síndic s’interessa pels problemes dels veïns del Mestrets per a tornar als seus habitatges

31-05-2013
El Síndic s’interessa pels problemes dels veïns del Mestrets per a tornar als seus habitatges

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, alertat per les notícies aparegudes en diversos mitjans de comunicació, ha obert una queixa d’ofici per investigar els problemes amb què s’estan trobant els veïns de la zona de Mestrets per a tornar a les seues cases després de la suspensió del programa d’actuació integrada (PAI) que havia impulsat l’Institut Valencià de l’Habitatge, SA.  

Segons sembla, els problemes consistixen en la impossibilitat de contractar els servicis de llum i aigua, per culpa de les dificultats a l’hora d’obtenir la llicència municipal d’ocupació o cèdula d’habitabilitat per part de l’Ajuntament de Castelló. Sense este document municipal, les companyies subministradores d’aigua i llum no poden donar el servici. 

En este sentit, el Síndic ha manifestat que, d’acord amb el que establix l’article 195.1.a) de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, urbanística valenciana (LUV), les sol·licituds de llicència d’ocupació o habitabilitat hauran de ser resoltes per l’Ajuntament en el termini d’un mes.

Així mateix, Cholbi ha al·ludit a l’article 47 de la Constitució espanyola, que consagra el dret de tots els espanyols a gaudir d’un habitatge digne i adequat, i establix que els poders públics hauran de promoure les condicions necessàries i hauran d’establir les normes pertinents per a fer efectiu este dret.

Per tot això, Cholbi es dirigirà a l’Ajuntament de Castelló perquè li remeta informació sobre les mesures municipals adoptades, a fi d’accelerar la tramitació de les llicències de primera ocupació o cèdules d’habitabilitat amb l’objecte de facilitar la tornada dels veïns afectats als seus habitatges. 

 

 

Notícies relacionades