Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic urgix a eliminar les molèsties provocades per una instal·lació equina a Polop de la Marina

Actualitat del Síndic

El Síndic urgix a eliminar les molèsties provocades per una instal·lació equina a Polop de la Marina

14-09-2016
El Síndic urgix a eliminar les molèsties provocades per una instal·lació equina a Polop de la Marina

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, va rebre la queixa d’un veí de Polop que manifestava les molèsties que està suportant ell i la seua família durant més de 4 anys a causa del desenvolupament de l’activitat d’una instal·lació equina. D’acord amb l’afectat, el seu habitatge es troba “totalment ple de pols groguenc, d’una mescla d’arena, orí i femta dels cavalls que conviuen amb nosaltres a escassos dos metres de distància”, sense oblidar el soroll provocat pels animals.

De l’estudi de l’expedient de queixa, el defensor del poble valencià sosté que ens trobem amb l’exercici d’una activitat molesta que està funcionant més de 4 anys sense llicència ambiental i que a més es troba en sòl no urbanitzable sense haver acreditat la prèvia obtenció de la preceptiva declaració d’interès comunitari. Tampoc li consta al Síndic que hagen esmenat les deficiències advertides des de la Secció de Qualitat Ambiental de la Conselleria (estudi de inundabilitat, estudi acústic, mesures correctores eficaces per a minimitzar la pols i femers estancs).

Per tot açò, Cholbi ha sol·licitat a l’Ajuntament de Polop de la Marina que adopte totes les mesures previstes legalment per a evitar les molèsties que injustament estan suportant l’autor de la queixa i la seua família durant tots estos anys.

En aquest sentit, el defensor explica que, d’acord amb la normativa vigent i a fi d’evitar les molèsties causades a les persones afectades, l’Administració local pot, prèvia audiència a l’interessat, declarar la clausura i tancament del local, així com requerir l’adopció de mesures correctores que eviten les molèsties. Tot açò, amb independència de l’inici i resolució del corresponent expedient sancionador. 

Notícies relacionades