Actualitat

Actualitat del Síndic

Informe anual 2013 del Síndic de Greuges

18-06-2014
Informe anual 2013 del Síndic de Greuges

La síndica fa públic l’Informe anual 2013 del Síndic de Greuges

El document s’ha presentat avui en el Registre de les Corts Valencianes i es troba disponible en la pàgina web del Síndic

(18/06/2014). La síndica de Greuges de la Comunitat Valenciana,Emilia Caballero, ha lliurat avui en les Corts Valencianes l’Informe anual de la institució corresponent a l’any 2013. El document constituïx un compendi de l’activitat duta a terme per la Sindicatura durant l’any 2013, i dóna compte de la delicada situació general de la protecció dels drets i de les llibertats de la Comunitat Valenciana en el context actual, com també d’una representació de les queixes tramitades en cada àrea. Tot seguit ressenyem les dades més rellevants de l’Informe.

Les actuacions dutes a terme pel Síndic de Greuges durant l’any 2013 pugen a 34.970. D’estes actuacions, 19.134 són queixes i 15.836 són consultes ateses per l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Dels 19.134 expedients de queixa, 19.117 corresponen a queixes presentades per la ciutadania i 17 són investigacions d’ofici, és a dir, queixes obertes per iniciativa del Síndic, en haver-se assabentat de l’existència d’una possible vulneració dels drets.

Les matèries que més preocupen les persones que van acudir a la institució per presentar-hi una queixa són les següents, en este ordre:

 

Matèria

Total

%

Servicis socials

4.188

21,89%

Medi ambient

3.513

18,36%

Sanitat

3.070

16,04%

Ensenyament

2.586

13,52%

Atenció sociosanitària

1.758

9,19%

Urbanisme i habitatge

1.312

6,86%

Ocupació

568

2,97%

Servicis de les entitats locals

419

2,19%

Ocupació pública

378

1,98%

Cooperació amb el desenvolupament

337

1,76%

Queixes competència d’altres defensors

291

1,52%

Assumptes juridicoprivats

266

1,39%

Hisenda

129

0,67%

Agricultura

94

0,49%

Ús del valencià

72

0,38%

Productes bancaris

48

0,25%

Justícia i administracions públiques

22

0,11%

Indústria

20

0,10%

Col·legis professionals

17

0,09%

Igualtat

15

0,08%

Obres públiques

8

0,04%

Consum

6

0,03%

Esports

5

0,03%

Cultura i Educació

4

0,02%

Assistència jurídica gratuïta

4

0,02%

Transports

4

0,02%

Total

19.134

100,00%

 

Pel que fa a la procedència geogràfica de les queixes presentades, les dades són les següents: el 21,79% provenen de la província de Castelló; el 27,13% de la de València i el 51% de la d’Alacant.

Quant a la via de presentació de les queixes davant del Síndic de Greuges, podem observar que, durant l’any 2013, el 48% de queixes han estat presentades per Internet (ja siga a través de la nostra pàgina web, ja siga a través del correu electrònic), de manera que ha esdevingut la via més emprada per a la presentació de queixes. D’altra banda, un 28% ens va arribar per correu postal, mentre que un 19% van ser presentades directament a la nostra Oficina d’Atenció Ciutadana. Així mateix, un 4% de queixes ens van ser enviades per altres administracions (ja siga gràcies a convenis subscrits amb ajuntaments, ja siga remeses pel Defensor del Poble o altres defensors autonòmics). Finalment, un 1% de queixes ens continua arribant per fax.  

D’altra banda, el nombre total de consultes ateses per l’Oficina d’Atenció Ciutadana durant l’any 2013 puja 15.836, una xifra lleugerament inferior a la de l’any 2012, a causa de l’increment de l’ús de la seu electrònica per part dels ciutadans (14.525 consultes telemàtiques), els quals, en lloc de posar-se en contacte amb l’Oficina d’Atenció Ciutadana, consulten l’estat del seu expedient o duen a terme els seus tràmits directament a través de la nostra seu electrònica. Esta nova via s’ha posat a disposició de la ciutadania amb la finalitat de permetre l’accés als nostres servicis les 24 hores, 365 dies.

L’important augment de treball desenvolupat pel Síndic en 2013 també ha tingut la seua corresponent traducció en el nombre total d’entrada i eixida de documents. En 2013 hi ha hagut un total de 32.111 documents d’entrada, una quantitat que representa un 25% més en comparació amb l’any 2012. Quant a l’eixida de documents, s’ha mantingut l’elevada xifra de 69.354.

Entre les raons que justifiquen l’important increment del nombre de queixes i consultes rebudes per la institució, cal destacar-ne fonamentalment dues: 

– Les dràstiques mesures adoptades per l’Administració en matèries que afecten els drets socials i que estan experimentant retallades importants; impagaments de concerts i subvencions aprovades; retards aleatoris en el pagament de prestacions; dilacions a resoldre els expedients; falta de resposta de l’Administració, etc.

– El grau de coneixement de la institució. La Sindicatura és cada dia més coneguda i cada vegada són més les persones que presenten i tramiten les queixes per Internet. L’ús de les noves tecnologies facilita la presentació i resolució de les queixes. L’important esforç en la millora del funcionament del Síndic està fent que s’assolisquen quotes més elevades de proximitat, eficiència i agilitat respecte de la ciutadania, ja que les decisions del Síndic sobre el problema plantejat pel ciutadà o la ciutadana fan que es resolga en molt poc de temps (normalment en menys de tres mesos) i sense cap despesa.

Quant al grau d’acceptació per part de les administracions públiques de les recomanacions o dels suggeriments dictats pel Síndic durant el 2013, d’un total de 2.357 recomanacions o suggeriments dictats per la institució en 2013, en el moment de redactar l’Informe se n’han acceptat 1.418, una xifra que representa el 60,16%. En este sentit, hem de tenir en compte que 540 resolucions (22,91%) estan pendents de resposta per part de l’Administració, i el nombre de respostes no acceptades provenen, en una aclaparadora majoria, de la Conselleria de Benestar Social, sobre la Llei de la dependència, i fan un total 399 resolucions (16,93%).

Igual que hem fet altres anys, no hi hem destacat cap administració com a hostil per no haver enviat els informes que li havíem demanat durant les nostres investigacions, o per no haver contestat a les nostres recomanacions o suggeriments.

Tanmateix, sí que hi ha administracions que no han acceptat les recomanacions o els suggeriments del Síndic d’una manera no justificada, segons el nostre parer (atés que no hi van aportar nous elements fàctics o jurídics que desvirtuaren la nostra recomanació). No obstant això, esta actitud no pot considerar-se hostil, entorpidora o no col·laboradora. En esta situació es troben: l’Ajuntament de Gandia, l’Ajuntament de Moncofa, l’Ajuntament de Rafelbunyol i la Conselleria de Benestar Social.

Hem volgut destacar la col·laboració especial de la Universitat d’Alacant i de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alacant, atés que han signat convenis de col·laboració amb el Síndic de Greuges. Estos convenis tenen dos objectius ben definits: l’un és ampliar el grau de coneixement del Síndic, i l’altre és millorar la relació amb les administracions públiques a fi d’augmentar la protecció dels drets de les persones.

Així mateix, ens agradaria destacar també els ajuntaments d’Alacant, Alcoi, Benidorm, Elx, Orihuela, Petrer i la Vila Joiosa; el Col·legi Oficial de Treball Social, la Plataforma en Defensa de la Llei de la Dependència d’Alacant i la Coordinadora de la Comunitat Valenciana, perquè han col·laborat d’una manera desinteressada durant l’any 2013 amb la Sindicatura, com a resposta a la nostra crida general per a crear algun tipus d’equip de treball sobre alguns temes rellevants, especialment en servicis socials i en l’àmbit sanitari.

Per acabar, subratllem l’evolució dels expedients de queixa sobre la posada en marxa del Síndic de Greuges en 1993 fins a l’actualitat.  

ANYS

Nre. de queixes

1993*

143

1994

900

1995

1.048

1996

1.663

1997

1.509

1998

1.131

1999

1.606

2000

1.280

2001

2.368

2002

2.261

2003

1.642

2004

2.213

2005

2.113

2006

1.744

2007

1.856

2008

3.927

2009

3.647

2010

9.504

2011

11.901

2012

14.585

2013

19.134

 

 

     

 

  

 

 

Consulteu el contingut íntegre del nostre Informe anual 2013

Notícies relacionades