Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Intervenció del Síndic perquè una víctima de violència de gènere no siga desnonada

Actualitat del Síndic

Intervenció del Síndic perquè una víctima de violència de gènere no siga desnonada

28-01-2015
Intervenció del Síndic perquè una víctima de violència de gènere no siga desnonada

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha recomanat a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, que adopte totes les mesures necessàries perquè una dona maltractada, que té adjudicat un habitatge de lloguer, no siga desnonada i puga pagar, a poc a poc, el deute que ha contret.

La intervenció del defensor valencià es va iniciar quan va rebre un escrit de la interessada, en què demanava que mitjançara amb l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE), davant de la impossibilitat de pagar el deute derivat del lloguer de l’habitatge de protecció pública, que pujava a 15.624 €.

Segons la informació facilitada, la interessada, que és víctima de violència de gènere i es troba en una situació d’extrema gravetat: paralítica de coll i amb malaltia greu medul·lar a causa dels maltractaments causats pel seu marit; mare de dos fills que viuen amb ella i amb una pensió de 900 € mensuals, dels quals quasi 800 € els gasta en medicaments.

Per la seua banda, la Conselleria comunica al Síndic que, a causa de les «especialíssimes circumstàncies personals» de la interessada, no s’ha iniciat anteriorment l’expedient judicial de desnonament i que ha estat atesa totes les voltes que ho ha sol·licitat. Tanmateix reconeixen que, a hores d’ara, atesa l’acumulació de deute, tant pel nombre de mensualitats degudes com pel volum econòmic, i tenint en compte l’obligació de gestió eficient que té EIGE, han hagut d’adoptar les mesures legals corresponents.

En este cas, el Síndic considera que, atesa la situació excepcional d’esta persona, s’haurien d’extremar els esforços per a aconseguir que no fóra desnonada de l’habitatge. En este sentit, Cholbi recorda que, d’acord amb la Llei valenciana 9/2003, de 2 d’abril, per a la igualtat entre dones i homes, les dones víctimes de maltractaments que hagen hagut d’abandonar el seu domicili tindran accés preferent als habitatges socials o, si s’escau, tindran preferència a l’hora de percebre una prestació econòmica específica per al lloguer d’una casa, quan no disposen de recursos propis suficients.

 

Notícies relacionades