Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • La transparència i l’accés a la informació de les administracions públiques

Actualitat del Síndic

La transparència i l’accés a la informació de les administracions públiques

31-10-2014
La transparència i l’accés a la informació de les administracions públiques

 

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha emés esta setmana dues recomanacions en matèria d’accés a la informació; una està dirigida a l’Ajuntament de Castellnovo i l’altra al d’Albocàsser.

En ambdós casos, la situació és bàsicament la mateixa, ja que es tracta de regidors que han sol·licitat accedir a informació dels seus respectius ajuntaments i que han acudit al Síndic perquè les corporacions no els l’han atorgada. 

En este sentit, el defensor del poble de la Comunitat Valenciana els ha recomanat que, d’acord amb la normativa vigent, facilite als regidors de l’ajuntament l’accés a la documentació necessària per a l’exercici dels seus càrrecs.

La resolució del Síndic està fonamentada en les decisions dels tribunals de justícia, que interpreten que entre els drets dels membres de la corporació mereix una especial atenció el dret d’accés a la informació, ja que es tracta d’un instrument necessari perquè aquells puguen dur a terme amb coneixement suficient l’exercici de les seues funcions, entre les quals es troben el control i la fiscalització del govern local. 

Ara bé, segons es deriva de l’anàlisi de la jurisprudència, el dret dels regidors no pot ser indiscriminat, a través de peticions genèriques que causen conductes abusives que paralitzen l’activitat municipal. Així mateix, el síndic recorda que els membres de la corporació hauran de respectar la confidencialitat de la informació a què tinguen accés en virtut del seu càrrec, i no fer-ne una publicitat que puga perjudicar els interessos de l’entitat local o de tercers, de la qual cosa serien directament responsables. 

Finalment, el síndic indica que, en cas de denegar la informació, s’haurà de fer de forma expressa i sota l’empara de les causes legalment previstes en la llei.

 

Notícies relacionades