Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Queixa d’ofici sobre la situació dels menors estrangers no acompanyats a la Comunitat Valenciana

Actualitat del Síndic

Queixa d’ofici sobre la situació dels menors estrangers no acompanyats a la Comunitat Valenciana

22-10-2012
Queixa d’ofici sobre la situació dels menors estrangers no acompanyats a la Comunitat Valenciana

 

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha resolt una queixa d’ofici en la qual ha investigat la situació en què es troben els menors estrangers residents a la Comunitat Valenciana. José Cholbi ha volgut revisar els procediments seguits amb estos menors i si s’adeqüen a la nova normativa reglamentària de la Llei de drets i llibertats dels estrangers a Espanya, que va entrar en vigor l’any 2011.

De la investigació duta a terme pel Síndic es van obtindre dades especialment rellevants, com ara que, dels 2.164 menors estrangers atesos en els anys 2010 i 2011 pel sistema de protecció de menors de la Comunitat Valenciana, 758 eren menors estrangers no acompanyats. Així mateix, hi destaca que de les 83 repatriacions sol·licitades per l’Administració pública en els anys esmentats no se n’ha resolt cap. En els mateixos anys van ser concedides per les subdelegacions del Govern 223 autoritzacions de residència.

Durant la seua investigació el defensor valencià ha detectat que en el procediment establit en la nova normativa per a l’atenció dels menors estrangers no acompanyats, el Govern central no ha dictat les instruccions oportunes per a la seua adequació i compliment.

En l’informe del defensor del poble valencià es detallen les necessitats que planteja l’atenció a estos menors des dels àmbits social, escolar, formatiu, assistencial i sanitari. I, d’acord amb això, fa una sèrie de recomanacions a l’Administració autonòmica, entre les quals destaquen:

  • L’adequació del Protocol d’actuació institucional actualment vigent a la Comunitat Valenciana per a l’atenció a menors estrangers no acompanyats;

  • L’elaboració dels documents necessaris perquè els menors que són posats a disposició del servici de protecció de menors siguen informats de manera fefaent, i en idioma comprensible per a ells, del contingut bàsic del dret a la protecció internacional i del procediment previst per a sol·licitar-la, com també sobre la normativa vigent en matèria de protecció de menors;

  • La implantació de programes de formació ocupacional i professional dels menors estrangers no acompanyats majors de 16 anys;

  • La implantació de programes de suport a menors que han sigut tutelats per la Conselleria de Justícia i Benestar Social i ara complixen la majoria d’edat, ja siga que tinguen autorització de residència o que no en tinguen;

  • L’elaboració d’un pla d’actuació sobre menors estrangers no acompanyats a la Comunitat Valenciana, que desenvolupe les directrius fixades per la Comissió Europea en el seu Pla d’acció sobre els menors no acompanyats, en tot allò que siga competència seua.

 

Notícies relacionades