Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Recomanació del Síndic perquè eximisquen del pagament de l’IBI un veí que va donar el seu habitatge en dació

Actualitat del Síndic

Recomanació del Síndic perquè eximisquen del pagament de l’IBI un veí que va donar el seu habitatge en dació

30-10-2014
Recomanació del Síndic perquè eximisquen del pagament de l’IBI un veí que va donar el seu habitatge en dació

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha tramitat la queixa presentada per un veí de l’Alcúdia que denunciava que, després de perdre el seu habitatge a causa d’un procediment d’execució hipotecària, l’Ajuntament li estava cobrant l’IBI corresponent als anys 2013 i 2014 d’una casa que ja no era propietat seua, sinó d’una entitat bancària.

Per la seua banda, l’Ajuntament de l’Alcúdia contestava al Síndic que l’afectat era propietari de la casa en data 1 de gener de 2013 i, en este sentit, era el subjecte passiu per a la liquidació de l’any 2013. Pel que fa a l’IBI del 2014, el consistori comunicava al defensor que anul·laria el rebut pendent de pagament, ja que el procediment d’execució hipotecària va tindre lloc el 22 de gener de 2013 i, per tant, l’1 de gener de 2014 l’afectat no era propietari de l’habitatge en qüestió. 

En este sentit, el defensor del poble valencià és plenament conscient de les circumstàncies econòmiques actuals que especialment suporten les persones en situació d’exclusió social. Per això, demana a les administracions públiques que se sensibilitzen amb les persones que, a causa de la seua situació socioeconòmica, professional o laboral, no han pogut afrontar els compromisos de pagament de les hipoteques per a l’adquisició del seu habitatge habitual i han sol·licitat la dació com a pagament d’aquelles.

Pel que fa a este cas concret, de la informació rebuda es desprén que l’autor de la queixa era propietari de la casa en data 1 de gener de 2013 i, en este sentit, d’acord amb la normativa vigent, li correspon la liquidació de l’any 2013. No obstant això, el síndic considera un fet insolidari esta situació en particular, és a dir, que per 22 dies de titularitat de l’habitatge el ciutadà haja d’afrontar el pagament total de l’IBI. Per això, recomana a l’Ajuntament de l’Alcúdia que, o paralitze les mesures aplicades respecte de la repercussió de l’IBI d’este ciutadà, o que, com a mínim, prorratege l’impost, tot basant-se en els 22 dies de titularitat de l’autor de la queixa, ja que tributar per la totalitat del període impositiu és incrementar l’endeutament del seu nucli familiar. 

 

Notícies relacionades