Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Recomanació per a agilitzar els tràmits de l’exhumació d’una víctima de la dictadura

Actualitat del Síndic

Recomanació per a agilitzar els tràmits de l’exhumació d’una víctima de la dictadura

21-11-2014
Recomanació per a agilitzar els tràmits de l’exhumació d’una víctima de la dictadura

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha tramitat la queixa d’una ciutadana que denunciava el retard de l’Ajuntament de València a resoldre una sol·licitud d’exhumació i trasllat de les restes cadavèriques de son pare, presentada al juliol del 2009.

Per la seua banda, al maig del 2014, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València acorda “aprovar preliminarment l’inici de l’expedient d’obertura de fossa comuna”, condicionat al fet que les despeses meritades per esta actuació exhumatòria siguen a càrrec dels interessats.

D’acord amb la promotora de la queixa, les despeses pugen a 44.322,27€. En este sentit, considera injust que, a causa de la demora en la resolució de l’expedient administratiu iniciat en 2009, la família haja perdut la subvenció atorgada pel Ministeri de Presidència al novembre del 2009 per a dur a terme el projecte d’“Exhumació i identificació de represaliats i dignificació posterior de la fossa comuna de l’antic cementeri civil de Valencia”.

El Síndic recorda en la seua resolució que la coneguda “Llei de la memòria històrica” assenyala que les administracions públiques hauran de facilitar als ciutadans que demanen les tasques de localització i identificació dels desapareguts com a “última prova de respecte envers ells”. En este sentit, Cholbi destaca que esta norma preveu l’eliminació de traves burocràtiques i obliga les administracions públiques a facilitar esta tasca.

Finalment, el defensor del poble de la Comunitat Valenciana també es fa ressò d’un informe de l’Assemblea General de Nacions Unides sobre Desaparicions Forçades i Involuntàries. El document, que es va fer públic al juliol del 2014, recomana a l’Estat espanyol actuar amb la urgència i celeritat necessàries en matèria de desaparicions forçades, ja que són essencials atesa l’edat avançada de molts dels familiars i testimonis que van veure per última vegada amb vida les persones desaparegudes durant la Guerra Civil Espanyola i la dictadura.

Per tot això, el Síndic ha recomanat a l’Ajuntament de València que “agilitze la resolució del procediment administratiu (…) tot valorant, en la resolució que s’hi adopte, els efectes que la demora a resoldre l’expedient iniciat l’any 2009 (…) va tindre en la pèrdua de la subvenció obtinguda de la Subsecretaria del Ministeri de la Presidència l’any 2009”.

 

 

 

Notícies relacionades