Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Recomanem a l’Ajuntament de Dénia que elimine les molèsties acústiques generades per un bar a la platja de les Deveses

Actualitat del Síndic

Recomanem a l’Ajuntament de Dénia que elimine les molèsties acústiques generades per un bar a la platja de les Deveses

26-01-2016
Recomanem a l’Ajuntament de Dénia que elimine les molèsties acústiques generades per un bar a la platja de les Deveses

 

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana s’ha dirigit a l’Ajuntament de Dénia per a instar-lo que “resolga al més aviat possible els expedients i procediments en tramitació, i que adopte totes les mesures legals que siguen necessàries per a eliminar definitivament les molèsties acústiques que injustament estan suportant durant tants anys les autores de la queixa, com també perquè siguen demolides les obres il·legals”.

El defensor del poble valencià resol, així, la queixa presentada per dues ciutadanes que manifestaven “passivitat municipal” davant l’exercici il·legal de l’activitat d’un bar contigu al seu habitatge. Les interessades denunciaven: incompliment, tant de l’horari de tancament, com de l’aforament (20 persones); actuacions musicals en directe; superació del límit màxim de decibels; denegació d’accés a la informació que es troba en els expedients municipals; i falta d’execució de la resolució del regidor de Disciplina Urbanística, de 7 de novembre de 2013.

Els informes tècnics municipals remesos al Síndic confirmaven l’existència de les infraccions denunciades per les interessades, ja que s’hi observava que: l’aforament s’incomplix, atés que de vegades s’ha arribat a les 80-100 persones; l’activitat origina sorolls per damunt del límit legal establit; i l’establiment no té llicència per a espectacle, etc.

Respecte d’això, el Síndic recorda que els tribunals de justícia han declarat reiteradament que la contaminació acústica per damunt dels límits legals incidix perniciosament sobre el dret fonamental a la inviolabilitat del domicili, la protecció de la salut, un medi ambient adequat i un habitatge digne. És per això que resulta ineludible la seua ferma protecció per part dels poders públics. Així mateix, l’Organització Mundial de la Salut posa de manifest que l’exposició prolongada a un nivell elevat de soroll té conseqüències sobre la salut de les persones i la seua conducta social.

El Síndic, per la seua banda, recorda que la legislació vigent sobre contaminació acústica i qualitat ambiental establix una sèrie de mesures que els ajuntaments podran adoptar per a eliminar les molèsties acústiques que els veïns afectats suporten injustament, com ara la clausura i el tancament del local, o l’adopció de mesures correctores.

Quant al fet de no demolir les obres il·legals, el Síndic apel·la també a la llei d’aplicació per a este cas concret, la qual considera una competència irrenunciable i d’inexcusable exercici per part de l’administració actuant l’adopció de mesures de restauració de l’ordre urbanístic infringit.

 Ací podeu consultar el contingut íntegre de la resolució del Síndic sobre este assumpte

Notícies relacionades