Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Recomanem introduir canvis en els certificats de discapacitat per a evitar traves

Actualitat del Síndic

Recomanem introduir canvis en els certificats de discapacitat per a evitar traves

11-03-2015
Recomanem introduir canvis en els certificats de discapacitat per a evitar traves

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, s’ha dirigit a la Conselleria de Benestar Social per a recomanar-li que estudie i valore incloure en els certificats de discapacitat un text que permeta identificar el portador d’un certificat d’incapacitat total o absoluta com a persona que té, com a mínim, un 33% de discapacitat (…).

Esta ha sigut la resposta del defensor del poble valencià a la queixa plantejada per un representant de COCEMFE, que assenyalava que algunes administracions estan exigint que s’acredite el grau de discapacitat igual o superior al 33% amb el corresponent certificat de discapacitat, i que no consideren vàlid el document d’incapacitat permanent total (IPT) o el d’incapacitat permanent absoluta (IPA) emesos per la Seguretat Social, que inclouen este grau de discapacitat.

A més, segons el promotor de la queixa, la Conselleria es nega a valorar novament estes persones, que tenen reconeguda la incapacitat permanent total o absoluta, perquè considera que esta condició ja implica un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

En esta situació tan paradoxal es troben moltes persones amb discapacitat que posseïxen l’IPT o l’IPA però que no tenen reconegut en un certificat de discapacitat el 33%. D’esta manera, els resulta complicat accedir a ajudes o subvencions que els corresponen, ja que hi ha administracions, especialment en l’àmbit local, que semblen ignorar esta equiparació.

La Conselleria, per la seua banda, va presentar un informe al Síndic en què manté que no cal homologar reconeixements ja que la normativa actual és molt clara respecte d’això. En esta s’enumeren els documents que acrediten el grau de minusvalidesa del 33%, entre els quals es troba tant la resolució d’incapacitat permanent total com l’absoluta.

En este sentit, el Síndic reconeix els arguments esgrimits per la Conselleria quant al fet que no s’inferix una actuació negligent, però considera que esta postura està causant un perjudici a moltes persones amb discapacitat. Per això, apel·la a la necessitat de continuar afavorint la inclusió d’estes persones i evitar situacions difícils i malentesos. Així mateix, el Síndic advertix que l’article 8 del RDL 1/2013 disposa que els poders públics podran adoptar mesures d’acció positiva destinades a previndre o compensar els desavantatges o les especials dificultats que tenen les persones amb discapacitat en la incorporació i participació plena en tots els àmbits de la vida.

D’esta manera, el Síndic considera que, ateses les contínues traves quant a la validesa dels documents acreditatius de la discapacitat, la Conselleria hauria de fer un esforç per implementar una mesura d’acció positiva i incloure en els certificats de discapacitat un text informatiu que permeta identificar el portador d’un certificat d’incapacitat total o absoluta com una persona que té, com a mínim, un 33% de discapacitat.

Vegeu el contingut íntegre de la resolució del Síndic sobre este assumpte.

Notícies relacionades